column

Geduld en moed

Claude Nijs

We weten dat een mens ongeduldig is, ook in zijn streven naar idealen. En toch. De mens, de Europeaan, zal geduld moeten hebben én moed, voor gedurfde politieke participatie die zich niet beperkt tot sporadisch stemmen. Het Brits referendum is een experiment 'fraught with danger' en zeker geen voorbeeld van een voorzichtige rationele stapsgewijze weg, maar anderzijds biedt ze ook de kans op een nieuw begin. Het Europese project is niet dood, maar verstikt in de droom van een snelle realisatie.

Lees meer...

interview

Uit respect voor mensen val ik dogma's aan

Ann Brusseel

“Vrijzinnig zijn betekent dat je geeft om pluralisme. Dat mensen kunnen geloven wat ze willen. Je kunt ook vrijzinnig zijn zonder atheďst te zijn. Dat wil zeggen dat religies zich niet mogen bemoeien met iemands persoonlijke vrijheid. Het recht op abortus en euthanasie inperken kan daarom echt niet. Het kan niet dat een godsdienst regels oplegt aan anderen. Het gaat erom dat je toont dat de overheid er voor iedereen is, dat die neutraal is en dat ook altijd zal blijven.” Interview door Tim Gatzios en Danny Vileyn.

Lees meer...

essay

Het confessioneel onderwijs als moreel dilemma

Luc Vervloet

De vrijheid van onderwijs geldt als een kostbaar goed. Maar net als andere rechten en vrijheden, heeft zij geen absolute geldigheid: zij kan botsen met andere fundamentele waarden. En dan dringen zich keuzes of compromissen op. De ‘vrije’ – dit is de privaatrechtelijke (in Vlaanderen haast uitsluitend de katholieke) – school is een product van die vrijheid. Wij gaan na of het katholiek onderwijs op een dusdanige manier functioneert dat het andere rechten en vrijheden niet in het gedrang brengt.

Lees meer...

boek

God in de oorlog

Jan Bank

Noch de leiders van de evangelische kerken, noch het Vaticaan spraken zich openlijk uit tegen de oorlogszuchtige politiek van Hitler en de massale eliminatie van de Joden. Er bestond soms verzet, maar dat ging uit van individuele geestelijken die op eigen initiatief handelden en niet in opdracht van hun oversten. Er bestonden uitzonderingen zoals in Denemarken waar Hans Fuglsang-Damgaard, de bisschop van de evangelische kerk, zijn gelovigen opriep om de Joden in het land te helpen. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Lees meer...

Share |

Volgende activiteiten in Het Liberaal Archief, telkens om 20h00

13 oktober 2016

Salafisme versus democratie

van en met Dirk Verhofstadt

Inleiding door Gwendolyn Rutten

Inschrijven via verhofstadt.dirk@telenet.be

19 oktober 2016

Boekvoorstelling: 'Over God'

van en met Etienne Vermeersch

Extra gast Maarten Boudry

Inschrijven via info@liberales.be

8 december 2016

De keuze van D66 - Toespraken, pamfletten en beschouwingen uit 50 jaar partijgeschiedenis

met samensteller en Liberales-kernlid Daniel Boomsma.

Inschrijven via info@liberales.be

- - - - - - - - - -

Steun

Zoals u weet beperken we onze kosten tot een minimum en werken alle Liberales kernleden als vrijwilligers met een onbezoldigd engagement. Om onze werking te kunnen verderzetten in de toekomst wenden wij ons tot onze sympathisanten die reeds met een kleine bijdrage aan die toekomst kunnen bijdragen.

Uw steun is welkom op onderstaande rekening van Liberales:

BE44 3900 2047 5745

(voor de duidelijkheid kan u dat doen met de vermelding 'steun')

Met dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be