column

Het ongelijk van het nieuwe gelijkheidsdenken

Charles Delmotte

Onze morele prioriteit ligt niet in het wegschaven van verschillen, maar in de het streven naar een samenleving waar iedereen, de minst gefortuneerden in het bijzonder, het zo goed mogelijk heeft. Twee instellingen complementeren elkaar. Ten eerste een vrije markt, die groei bewerkstelligt die, alhoewel zelden gelijk verdeelt, vaak tevens de lagere klassen naar een hoger niveau tilt. Ten tweede een sterke(re) maar eenvoudige uitbouw van drie sociale rechten, waarover elke persoon gegarandeerd kan beschikken als basismiddelen voor een vrij bestaan, zijnde onderwijs, gezondheid en een basisinkomen.

Lees meer...

interview

De kern van het liberale denken is generositeit

Michael Ignatieff

Liberalisme is een '’habit of the heart’ die verloren gaat als het niet langer vasthoudt aan bepaalde sentimenten. Niet dat een liberaal geen ideeën heeft, stelt Ignatieff, maar ''sentimenten als tolerantie, respect en een open geest zijn van wezensbelang. Ik denk'', vervolgt hij, ''dat het kernelement van het liberale denken generositeit is, generositeit van geest. In de achttiende eeuw, voordat liberalisme haar moderne betekenis kreeg, sprak men van een liberal gentleman, waarmee men doelde op een genereus persoon, iemand die vreemden uitnodigde in zijn huis en zich bekommerde om de armen. Interview door Daniël Boomsma.

Lees meer...

essay

Een juiste lezing van Rawls II. Een antwoord op Cliteur

Patrick Loobuyck

Het is er mij hier niet om te doen Rawls op alle punten gelijk te geven, wel om zijn gedachten correct te presenteren. Mijn tekst beperkt zich tot een bespreking van Cliteurs kritiek op Political Liberalism, maar ook Cliteurs ‘suggesties’ inzake The Law of Peoples houden weinig steek. Voor zij die eraan twijfelen, Rawls zou Islamitische Staat (IS) nooit gedogen, laat staan tolereren. In zijn Law of Peoples heeft hij het over outlaw states, agressieve staten die intern en extern de mensenrechten niet respecteren. Zij kunnen geen deel uitmaken van de volkengemeenschap die Rawls in de lijn van Kants Zum ewigen Frieden op het oog had.

Lees meer...

boek

Van oude en nieuwe deugden

Maarten van Buuren en Joep Dohmen

Van Frans De Waal onthouden we het best dat de deugd ‘empathie’ geen laagje vernis is, zoals zo vaak wordt beweerd, maar integendeel een product van miljoenen jaren evolutie en dus “niet te herleiden tot een rationeel product van asociale wezens”. Van Nussbaum leren we dat deugden het verdienen om onderwezen te worden op school en in het hoger onderwijs. Bildung, die jonge mensen leert te aanvaarden dat ze als mens kwetsbaar zijn en altijd afhankelijk van anderen. Een beter antidotum tegen yuppy-isme en neoliberaal spierballengerol lijkt nauwelijks denkbaar. Recensie door Björn Siffer.

Lees meer...

Share |

AGENDAWIJZIGING !!!

Paul De Grauwe en Andreas Tirez over 'De Limieten van de Markt',

wordt verplaatst naar 2 december, confirmatie volgt per mail, organisatie ism het PKI in het Liberaal Huis, St-Aldegondiskaai 18, Antwerpen

8, 9 & 11/11/14: Liberales op de Boekenbeurs Antwerpen ism uitgeverij Houtekiet

26/11/14: over het klimaat met Lard Vanobbergen en Koen Schoors in Het Liberaal Archief - Gent

17/12/14: uitreiking Liberales Boek 2014 in Het Liberaal Archief - Gent

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be