column

De illusie van de aanvaarding

Kasper Ossenblok

Het startpunt van redeneringen en argumenten met betrekking tot armoede moet veranderen. In plaats van te wijzen op de verantwoordelijkheden van anderen en het beschermen van onze individuele welvaart door ogen en grenzen te sluiten, moet het besef groeien dat op de schouders van ons allen, individueel en collectief, een enorme plicht rust om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van zij die geen rechtvaardig stuk van de taart kregen. Als dit lukt, is de illusie van de aanvaarding doorprikt.

Lees meer...

interview

De dood is geen flashy onderwerp

Costica Bradatan

“Ik maak een onderscheid tussen religieus martelaarschap en sterven voor je ideeën. Het grote verschil lijkt me dat wanneer een filosoof sterft voor zijn ideeën, hij geen beloning verwacht na zijn dood. Religieuze martelaars verwachten die wel. Ze zullen in de hemel komen of opgevangen worden in een harem vol maagden. Die beloning helpt hen hun martelaarschap serieus te nemen en ze troost hen ook. Thomas More, een gelovig katholiek, vormt hier misschien de uitzondering op de regel.” Interview door Marnix Verplancke.

Lees meer...

essay

Een referendum als instrument van desinformatie

Paul De Grauwe

Nog vijf weken te gaan voor het Britse referendum over de vraag of het land al dan niet in de EU blijft. Beide kampen bombarderen de kiezer met extravagante beweringen over de kosten en baten van een Brexit. Het voorlopig hoogtepunt werd bereikt door Boris Johnson, de Britse kloon van Donald Trump. De EU heeft, volgens Johnson, hetzelfde doel als Hitler, namelijk een totale onderwerping van Europa aan een centraal gezag. Wat opvalt in de strategie van de voor- en de tegenstanders is dat ze de “fear factor” bespelen.

Lees meer...

boek

De waarheid over Molenbeek

Philippe Moureaux

De daders van de terreuraanslagen in Parijs op 13 november 2015 waarbij 129 doden en meer dan 350 gewonden vielen, werden al snel gelinkt aan de Brusselse gemeente Molenbeek. Ook na de aanslagen in België bleken de daders afkomstig te zijn uit deze gemeente. ‘Sint-Jans-Molenbeek, broeihaard van terrorisme’, zo kopte De Standaard. Het leidde ook in andere media tot heel wat beschuldigingen aan het adres van de voormalige burgemeester van Molenbeek, Philippe Moureaux. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Lees meer...

Share |

MONTESQUIEU

Boekvoorstelling op 31 mei i.s.m. uitgeverij Vrijdag

met Maarten Colette (VUB),

Alexander Roose (UGent) en

Liberales kernlid Kasper Ossenblok (UGent).

om 20h00 in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, Kramersplein te Gent. Inschrijven via info@liberales.be

- - - - - - - - - -

Steun

Hartelijk dank voor de bijdragen die wij reeds mochten ontvangen!

Zoals u weet beperken we onze kosten tot een minimum en werken alle Liberales kernleden als vrijwilligers met een onbezoldigd engagement. Om onze werking te kunnen verderzetten in de toekomst wenden wij ons tot onze sympathisanten die reeds met een kleine bijdrage aan die toekomst kunnen bijdragen.

Uw steun is welkom op onderstaande rekening van Liberales:

BE44 3900 2047 5745

(voor de duidelijkheid kan u dat doen met de vermelding 'steun')

Met dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be