column

Van zelfbeschikking naar zelfbedrog

Thomas Leys

Er zijn geen bewijzen dat de ‘rechten van de Vlamingen’ worden geschonden. Er is geen massale steun voor totale Vlaamse autonomie. En men weigert het recht van de Vlamingen te erkennen om zelf over de eigen toekomst te beslissen. Het diffuse confederalismeproject verdoezelt een separatistische grondstreven, schakelt de democratie uit en pleegt dus eigenlijk zelf een aanslag op het zelfbeschikkingsrecht van de Vlamingen. Alle liberalen en democraten dienen waakzaam te zijn over hoe er over hun hoofden heen met hun toekomst wordt gesold.

Lees meer...

interview

Solidariteit als cement voor de samenleving

Jan Vercamst

Solidariteit moet het cement zijn van de samenleving. In tijden van laagconjunctuur is deze anders dan bij hoog conjunctuur, maar het blijft wel solidariteit. Die solidariteit gaat tot ver over de grenzen. De vakbond moet bijspringen met acties, mensen overtuigen, werkgevers overtuigen. Niet in strijd zitten maar samen hetzelfde doel nastreven daar staan wij voor. Zo creëren we een win-win situatie in goede en slechte tijden, gebaseerd op respect en vertrouwen. Een rechtvaardige herverdeling van de welvaart, daar streven wij naar. Zonder solidariteit hebben we geen samenleving meer. Interview door Sara De Mulder.

Lees meer...

essay

Pleidooi tegen willekeurig overheidsoptreden

Frederick Ongena

Het belang van het recht op openbaarheid is een fundamentele waarborg tegen een willekeurige overheid. Volgens de wetgever biedt die openbaarheid de garantie dat een overheid die weet dat haar documenten openbaar zijn voorzichtiger en nauwkeuriger te werk zal gaan hetgeen de kans op willekeurig optreden aanzienlijk vermindert. Zelfs parlementsleden doen vandaag geregeld beroep op dit recht om inzage in bestuursdocumenten te krijgen. Zo liet Lode Vereeck op 7 april weten geregeld het recht op openbaarheid in te roepen wanneer hij documenten van de Vlaamse regering niet via parlementaire weg kan bekomen.

Lees meer...

boek

Europese gedachten

Erik De Bom (Red.)

Binnen de politieke theorie is er nauwelijks interesse voor de EU en binnen de EU-studies is er slechts een beperkte en eenzijdige aandacht voor de politieke theorie; in wezen blijft het nog een groot braakliggend terrein. Europese Gedachten wil in deze leemte helpen voorzien door nadrukkelijk de vraag te stellen: waarheen moet het met Europa? Liberales organiseert op maandag 12 mei om 20 uur een gespreksavond over dit boek in Het Liberaal Archief op het Kramersplein te Gent met als sprekers Erik De Bom, Stefan Rummens (hoofddocent ethiek aan de KU Leuven), Matthias Storme (KU Leuven, conservatief denker) en Dirk Verhofstadt (Liberales kernlid).

Lees meer...

Share |

maandag 12 mei 20h in het Liberaal Archief te Gent:

Europese Gedachten: boekvoorstelling met gespreksavond.

Met Dirk Verhofstadt, Matthias Storme en auteurs Erik De Bom en Stefan Rummens. Gratis inschrijven via info@liberales.be

Inschrijven op de nieuwsbrief

Er worden ons problemen gemeld mbt het inschrijven op de nieuwsbrief. Als alternatief kan u een mail sturen naar info@liberales.be. Wij zorgen er dan voor dat u onze nieuwsbrief en aankondigingen in uw mail krijgt.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be