column

De vrije markt en het milieu

Arno Morsa en Lawrence Vanhove

Volgens ‘green environmentalisten’ heeft geen enkele marktactor interesse in het beschermen van het milieu, waardoor de overheid niet anders kan dan optreden om het milieu en de bevolking te beschermen tegen de negatieve externaliteiten van het ‘ongebreidelde kapitalisme’. Het lijkt op het eerste zicht een plausibele redenering, maar als we naar de praktijk kijken zien we net het tegenovergestelde gebeuren. Het zijn net de systemen waar de bescherming van het milieu in overheidshanden liggen die falen.

Lees meer...

interview

De dood is geen flashy onderwerp

Costica Bradatan

“Ik maak een onderscheid tussen religieus martelaarschap en sterven voor je ideeën. Het grote verschil lijkt me dat wanneer een filosoof sterft voor zijn ideeën, hij geen beloning verwacht na zijn dood. Religieuze martelaars verwachten die wel. Ze zullen in de hemel komen of opgevangen worden in een harem vol maagden. Die beloning helpt hen hun martelaarschap serieus te nemen en ze troost hen ook. Thomas More, een gelovig katholiek, vormt hier misschien de uitzondering op de regel.” Interview door Marnix Verplancke.

Lees meer...

essay

Groepsdenken stigmatiseert, individualisme verbindt

Bart Somers

De samenleving is superdivers. In mijn centrumstad (Mechelen) alleen al 124 verschillende nationaliteiten. En binnen die verschillende nationaliteiten heerst de grootste diversiteit. Ik ben op straat nog nooit een gemeenschap tegenkomen. Alleen maar mensen. Unieke mensen, met tal van identiteiten tegelijk: Mechelaar en moslim, Vlaming en Marokkaan, vader, voetbalsupporter... Groepsdenken vernietigt die diversiteit, sluit mensen op in een groep. Het herleidt ons allen tot een karikatuur.

Lees meer...

boek

Amor Mundi

Peter Venmans

Venmans overloopt het geheel van menselijke emoties, houdingen en gedragingen die al dan niet leiden tot ‘liefde voor de wereld’. Zijn rode draad is een uitspraak van de Joodse filosofe Hannah Arendt waarin ze pleit voor amor mundi. ‘Pas laat, eigenlijk alleen in de laatste jaren, begon ik van de wereld te houden… en uit dankbaarheid wil ik mijn boek de titel Amor Mundi geven’, schreef ze na de Tweede Wereldoorlog. Verder bleef dit begrip, op één enkel gedicht na, zo goed als onbesproken. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Lees meer...

Share |

EEN WAARDIG LEVENSEINDE

met Wim Distelmans

op dinsdag 17 mei om 20h00 in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, Kramersplein te Gent.

gratis, maar graag inschrijven via info@liberales.be

- - - - - - - - - -

Steun

Hartelijk dank voor de bijdragen die wij reeds mochten ontvangen!

Zoals u weet beperken we onze kosten tot een minimum en werken alle Liberales kernleden als vrijwilligers met een onbezoldigd engagement. Om onze werking te kunnen verderzetten in de toekomst wenden wij ons tot onze sympathisanten die reeds met een kleine bijdrage aan die toekomst kunnen bijdragen.

Uw steun is welkom op onderstaande rekening van Liberales:

BE44 3900 2047 5745

(voor de duidelijkheid kan u dat doen met de vermelding 'steun')

Met dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be