column

De hernieuwde missieverklaring van Liberales

Claude Nijs

In 2014, honderd jaar na het uitbreken van de Grote Oorlog, moeten we eraan herinneren dat 'universele rechten' nooit blijvend verworven zijn. De leden van Liberales kiezen deze symbolische datum om hun missieverklaring te hernieuwen. Een kritische houding en zelfreflectie maken het mogelijk dat teksten en verklaringen evolueren en eventueel in vraag worden gesteld. Ook de Europese generaties die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog geen oorlog aan den lijve hebben ondervonden, dienen humane en liberale verworvenheden actief te verdedigen.

Lees meer...

interview

Iedereen is in staat een moord te plegen

Ferdinand von Schirach

Wetten en procedures zijn er om ons te beschermen tegen de willekeur. Vandaag proberen veel advocaten het recht te pakken op procedurefouten, wat bij de bevolking soms hevige reacties uitlokt. Dat is begrijpelijk, maar tezelfdertijd moeten we beseffen dat die procedures het beste zijn wat we hebben. Zij zijn de Verlichting in de praktijk, het mooiste wat de mens ooit heeft voortgebracht. Zonder deze procedures zouden we verloren zijn, want dan zitten we weer in de Middeleeuwen. Voor je het weet zit je dan weer heksen te verbranden. Interview door Marnix Verplancke.

Lees meer...

essay

Dilemma

Koen Schoors

Om de wereldeconomie op duurzame leest te schoeien, lijken grenzen aan de groei onvermijdelijk. Maar om de stijgende ongelijkheid onder controle te krijgen en de sociale zekerheid te vrijwaren van de totale ineenstorting onder druk van de vergrijzing is net veel meer groei nodig. We hoorden het nog deze week: door de lager-dan-verwachte groei vallen de belastinginkomsten tegen en mag de nog niet in de steigers staande regering alvast op zoek naar flinke bijkomende besparingen of nieuwe inkomsten. Hoe komen we uit deze paradox?

Lees meer...

boek

Meer LEF in het onderwijs

Patrick Loobuyck

Loobuyck valt in de inleiding al meteen met de deur in huis door er op te wijzen dat er een zorgwekkende contradictie bestaat tussen wat beleidsverantwoordelijken zeggen over de noodzaak aan kennis en vaardigheden op levensbeschouwelijk gebied voor de jeugd, terwijl er weinig terecht komt van de vorming in levensbeschouwelijke geletterdheid, morele vorming, burgerschapseducatie, filosofie en kritisch denken en wel in een context van verplichtheid, los van specifieke levensbeschouwingen, en voor alle leerlingen samen, van het lager tot het hoger onderwijs. Recensie door Hendrik Vanmassenhove.

Lees meer...

Share |

03/10/14: Volgende nieuwsbrief 2014-2015

08/10/14: De derde John Rawls-lezing in het Liberaal Archief te Gent door de Nederlandse rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur.

21/10/14: gespreksavond met Johan Leman en Etienne Vermeersch (moderator: Ludo Abicht)

26/11/14: over het klimaat met Lard Vanobbergen (info volgt)

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be