column

De kwestbare rede beschermen is een liberale plicht

Claude Nijs

Net daar, in de scholen, moeten we de kwetsbare rede beschermen tegen groepsdruk, tegen autoritarisme en natuurlijk tegen geweld. Vooraleer we in onze liberale ijver bijzondere particulariteiten, die mogelijk de potentie hebben de democratie in haar kern aan te tasten, als een liberaal grondrecht gaan beschouwen, moeten we ook twee keer nadenken. Dergelijke liberale ijver en te ver doorgedreven tolerantie kan de liberale democratie ondermijnen. Het beschermen van de kwetsbare rede is dan ook onze liberale plicht.

Lees meer...

interview

Kritisch denken moet je leren

Johan Braeckman
vrijdag 21 oktober 2011

We scharrelen gedurende ons leven, en zeker tijdens de kindertijd, allemaal ideeŽn op, en meestal zonder die te evalueren. Je kan een hyperintelligent kind wijsmaken dat er met Pasen klokken uit Rome komen aanvliegen die eieren in het rond strooien. Uit onderzoek blijkt nu dat hoe langer je een idee koestert, hoe waardevoller je dit ook gaat vinden. Wanneer iemand na twintig jaar hoort dat hij al die tijd iets fouts gedacht heeft, zou je kunnen denken dat die heel blij zal zijn dat hij eindelijk de waarheid kent, maar zo gaat het over het algemeen niet. Mensen gaan zich juist ingraven en hun oude ideeŽn nog ferventer verdedigen. Interview door Marnix Verplancke.

Lees meer...

essay

De relatie tussen kunst en kapitalisme

Thibault Viaene

De weerzin van de kunstenaar voor de markt ligt in het feit dat hij het oordeel van het publiek meer vreest dan dat van een subsidiecommissie. De markt is immers kritischer, heterogener en veel minder voorspelbaar. Net daar ligt de grote uitdaging voor artiesten. Een samenleving waarin kennis, smaken en voorkeuren gedecentraliseerd en wijdverspreid zijn, zal meer en betere kunst kunnen ontdekken en financieren dan politiek gestuurde overheidsinstellingen. Er is niets van kwaliteit waar geen (niche)publiek voor bestaat, de Ďkunstí bestaat erin dat publiek te vinden, te overtuigen en te begeesteren.

Lees meer...

boek

Afschaffing van de slavernij

Mart-Jan De Jong en Yael Wodnitzky

Veel christenen, ook katholieken, maakten slaven wijs dat ze hun vrijheid later zouden terugkrijgen, namelijk in het hiernamaals. Het klopt dus niet dat christenen de eerste abolitionisten waren, dat waren de eerste Verlichtingdenkers zoals Charles de Montesquieu, Thomas Paine en Markies de Condorcet. Tal van abolitionistische bewegingen werden juist opgericht tegen de wil van de geestelijkheid in, die bleef vasthouden aan Bijbelse bepalingen dat er meesters en slaven waren en daarin gesteund werden door pausen en bisschoppen. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Lees meer...

Share |

Globalisering & Ethiek

met Guy Verhofstadt, Paul De Grauwe en Hugo Van de Voorde

31 maart 2015, 20h, Liberaal Archief Gent.

Verplicht inschrijven via mail naar info@liberales.be

Philippe Van Parijs

zal de Rawls-lezing 2015

houden op woensdag 7 oktober te Brussel.

Verdere info volgt.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be