column

Geen liberalisme zonder onderwijs en opvoeding

Claude Nijs

In 2014 schreven de kernleden van Liberales een nieuwe missieverklariing. In artikel 4 leggen we de nadruk op het belang van onderwijs en opvoeding: "Bijzondere aandacht moet gaan naar het welzijn van het kind. Opvoeding en onderwijs zijn de sleutels tot de vorming van mondige en kritische burgers die opkomen voor vrijheid, democratie en universele rechten. Onze individuele verantwoordelijkheid mogen we daarbij niet uit de weg gaan." Onderwijs en opvoeding hebben een taak die de economische relevantie van het moment overstijgt, ze zijn noodzakelijk voor een liberale samenleving.

Lees meer...

interview

Een standbeeld voor een weldoener

Dirk Verhofstadt

Cesare Beccaria schreef Dei delitti en delle pene, over misdaden en straffen, in 1764, exact 250 jaar geleden. Hij publiceerde dat anoniem in Zwitserland, wat aangeeft dat hij schrik had van de reactie van de kerk. Het werk kwam in Frankrijk terecht waar André Morellet het vertaalde in het Frans. Dan publiceerde Voltaire een positieve commentaar over het werk. En daardoor werd het snel gelezen door alle vorsten en keizers in Europa en beginnen de ideeën daarin aan invloed te winnen. In die mate zelfs dat Catherina de Grote hem uitnodigt haar persoonlijke adviseur te worden. Interview door Erik Strieleman.

Lees meer...

essay

Op leven en dood

Magda Heeffer

De stijgende ziektekosten en de betaalbaarheid daarvan leiden al decennia tot een ethisch-politieke discussie met de vraagstelling of er een grens kan of moet worden getrokken bij de zorgverstrekking en zo ja waar, wanneer en voor wie. Deze discussie raakt aan de principes van vrijheid, gelijkheid en solidariteit in een democratische rechtsstaat. De normen aanpassen aan de evolutie van veranderingen is een delicate materie. Welke keuzen moet men maken? Theorieën over maatregelen vliegen rond, maar voor ze praktijk worden is er vaak alweer een onderzoek dat die ontkracht.

Lees meer...

boek

Neoliberalisme. Een politieke fictie

Martin Van Hees, Patrick Van Schie en Mark Van De Velde

‘Noem tegenwoordig een maatschappelijke kwaal en het “neoliberalisme” schijnt ervoor verantwoordelijk te zijn.’ Zo start het essay van Martin Van Hees, Patrick Van Schie en Mark Van De Velde, die zich ergeren aan de voortdurende aanvallen op deze zogenaamde ideologie, maar die volgens hen niet bestaat. Toch wordt het begrip ‘neoliberalisme’ te pas en te onpas aangehaald door ideologische tegenstanders van het liberalisme. Maar wat is ervan waar? Wat bedoelt men eigenlijk met ‘neoliberalisme’? En gaat het om een welomschreven en afgelijnde ideologie? Recensie door Dirk Verhofstadt.

Lees meer...

Share |

De limieten van de markt

Paul De Grauwe wint Liberales-Boek 2014

huldiging op woensdag 17 december 20h in het Liberaal Archief te Gent

In het huidige tijdsgewricht is De limieten van de markt een boek met grote maatschappelijke relevantie. Paul De Grauwe blijft de vrije markt verdedigen. Maar net om de vrije markt te redden van de ondergang wil hij de overheid meer grip geven op de markt.

De Grauwe slaagt erin om zijn visie op de maatschappij helder en consequent weer te geven. Voorstanders van de vrije markt doen er goed aan haar limieten op te leggen opdat het systeem aanvaardbaar zou blijven. Daarmee brengt De Grauwe met De limieten van de markt dan ook zowel een politieke als maatschappelijke boodschap die we in de huidige tijd niet naast ons neer kunnen leggen.

17/12/14 - 20h00: Liberales Boek 2014 Uitreikingsavond in Het Liberaal Archief - Gent

met vooraf een dubbelinterview met Ann Brusseel en Patrick Loobuyck over onderwijs

gratis inschrijven via mail op info@liberales.be

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be