column

Elk talent moet de kans krijgen te bloeien

Ann Brusseel

De verhoging van de inschrijvingsgelden voor het hoger onderwijs zorgde de voorbije weken voor felle discussies. Volgens de enen is de verhoging van 270€ gerechtvaardigd en volgens de anderen is het een aanslag op de portemonnee van de Vlaming. Vreemd genoeg is iedereen het eens over het feit dat meer inschrijvingsgeld weinig verschil maakt voor de onderwijsinstellingen zelf. Het valt me op dat het debat te vaak over centen gaat. Wat mij betreft, ging het te weinig over de kern van de zaak: hoe doet Vlaanderen het op vlak van hoger opgeleiden en welke zijn de uitdagingen voor ons hoger onderwijs?

Lees meer...

interview

De kern van het liberale denken is generositeit

Michael Ignatieff

Liberalisme is een '’habit of the heart’ die verloren gaat als het niet langer vasthoudt aan bepaalde sentimenten. Niet dat een liberaal geen ideeën heeft, stelt Ignatieff, maar ''sentimenten als tolerantie, respect en een open geest zijn van wezensbelang. Ik denk'', vervolgt hij, ''dat het kernelement van het liberale denken generositeit is, generositeit van geest. In de achttiende eeuw, voordat liberalisme haar moderne betekenis kreeg, sprak men van een liberal gentleman, waarmee men doelde op een genereus persoon, iemand die vreemden uitnodigde in zijn huis en zich bekommerde om de armen. Interview door Daniël Boomsma.

Lees meer...

essay

John Rawls Revisited

Paul Cliteur

Graag wil ik Patrick Loobuyck bedanken voor de moeite die hij neemt om mijn Rawls-lezing van wat exegetisch commentaar te voorzien. En eigenlijk kon dit ook niet uitblijven. Ik beschouw Loobuyck als een interessante liberaal-humanistische denker met een multiculturalistische achtergrond. Ik bedoel met dat laatste dat hij iemand is met een voorliefde voor Rawls II (de Rawls die toenadering zoekt tot het multiculturalisme en communitarisme). En ook Habermas II (de Habermas die religie aan het herwaarderen is, samen met de vorige paus, en die de verlichtingswaarden aan het “contextualiseren” is).

Lees meer...

boek

Gratis geld voor iedereen

Rutger Bregman

‘De moeilijkheid is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude,’ zo citeert de Bregman John Mayard Keynes. En dat klopt. Blijkbaar verkiezen niet alleen burgers maar ook beleidmakers het ongemak van het status-quo boven de onzekerheid van de verandering, kwestie van hun kiezers niet af te schrikken. Bregman opteert dan ook voor een nieuw utopisch denken, niet één dat een vast einddoel voor ogen heeft, maar één dat inspireert tot verandering. Neem het idee om minder te gaan werken dat Benjamin Franklin, John Stuart Mill en Keynes verdedigden. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Lees meer...

Share |

AGENDAWIJZIGING !!!

Paul De Grauwe en Andreas Tirez over 'De Limieten van de Markt',

wordt verplaatst naar 2 december, confirmatie volgt per mail, organisatie ism het PKI in het Liberaal Huis, St-Aldegondiskaai 18, Antwerpen

8, 9 & 11/11/14: Liberales op de Boekenbeurs Antwerpen ism uitgeverij Houtekiet

26/11/14: over het klimaat met Lard Vanobbergen en Koen Schoors in Het Liberaal Archief - Gent

17/12/14: uitreiking Liberales Boek 2014 in Het Liberaal Archief - Gent

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be