column

Cultuursusbsidies veroorzaken Mattheuseffect

Andreas Tirez

Veel cultuurdomeinen worden gesubsidieerd door de overheid. Die subsidies komen vooral ten goede aan hoogopgeleiden. Gezien de sterke correlatie tussen opleiding en inkomen krijgen heel wat cultuurparticipanten die het eigenlijk best wel kunnen betalen toch een soms zeer grote korting op hun ticketprijs. Die korting wordt betaald door de niet-gebruiker, waar dus ook heel wat laagopgeleiden met een laag inkomen bij zitten. Cultuursubsidies blijken dus een klassiek voorbeeld van het mattheuseffect te zijn.

Lees meer...

interview

De democratie kan zeer gevaarlijk zijn

Andreas Tirez

Als oud-voorzitter en kernlid van de denktank Liberales is Andreas Tirez (38) op zijn hoede voor wat politici de komende maanden allemaal zullen bekokstoven in de strijd tegen terreur. ‘Het is de rechtsstaat die ons beschermt tegen de volksvertegenwoordigers’, zegt hij. ‘Gelukkig maar, anders zouden zij onze grondrechten kunnen wegstemmen. Dat moeten we vermijden door dit debat grondig te voeren.’ Andreas Tirez is burgerlijk ingenieur, econoom en filosoof. Interview door Joël De Ceulaer.

Lees meer...

essay

Het confessioneel onderwijs als moreel dilemma

Luc Vervloet

De vrijheid van onderwijs geldt als een kostbaar goed. Maar net als andere rechten en vrijheden, heeft zij geen absolute geldigheid: zij kan botsen met andere fundamentele waarden. En dan dringen zich keuzes of compromissen op. De ‘vrije’ – dit is de privaatrechtelijke (in Vlaanderen haast uitsluitend de katholieke) – school is een product van die vrijheid. Wij gaan na of het katholiek onderwijs op een dusdanige manier functioneert dat het andere rechten en vrijheden niet in het gedrang brengt.

Lees meer...

boek

Het is maar om te lachen

Roel Daenen

Zowat elke krant en tijdschrift heeft cartoonisten in dienst. Zij verzorgen spotprenten die de draak steken met bekende personen of gebeurtenissen. Tot een goede tien jaar geleden beschouwde men cartoons als een leuke afleiding tussen de doorgaans meer ernstige teksten. Maar sinds de rellen rond de Deense cartoons in Jyllands-Posten in 2005, die geleid hebben tot woede en geweld in de moslimwereld, beseft men steeds beter dat cartoons méér zijn dan loutere ontspanning. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Lees meer...

Share |

Verkozen tot LIBERALES BOEK van 2015:

De Vos Marc:

Ongelijk maar fair,

waarom onze samenleving ongelijker is dan we vrezen, maar rechtvaardiger dan we hopen (verschenen bij LANNOO Campus / ITINERA)

recensie: http://www.liberales.be/boeken/devosfair

de jury: een belangrijk boek in de discussie hoe we kunnen komen tot een meer rechtvaardige samenleving.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be