Over vrijheid - John Stuart Mill

In 1859, het jaar waarin On the Origin of Species van Charles Darwin, verscheen, publiceerde Mill zijn boek On Liberty. Deze twee boeken zijn van fundamenteel belang voor het humanistisch wereldbeeld. De roem van Darwins boek is echter vele malen groter dan Mills boek, terwijl de grondslag van de liberale democratieën uiteengezet wordt in het manifest van Mill. Het is ook vreemd dat veel mensen wel Karl Marx kennen, grondlegger van het communisme, maar niet Mill die de grondslag van het politiek liberalisme heeft gelegd. Recensie door Floris van den Berg.

 

Onderworpen - Michel Houellebecq

De Franse schrijver Michel Houellebecq schetst een bijzonder onaangenaam toekomstbeeld van hoe gemakkelijk het bolwerk van vrijheid en Verlichting, de Sorbonne Universiteit, zwicht voor de islam. De roman Onderworpen is een dystopie. Een nachtmerrie. Toch is elk nieuw boek van Houellebecq is een sensatie: wat kan die man schrijven! Maar wat hij schrijft is verontrustend. Je kunt moeilijk sympathie hebben met de seksistische anti-feministische hoofdpersoon François. Recensie door Floris van den Berg.

Kosteneffectiviteit en situationele terrorismepreventie - Lieven Pauwels

Het plaatsen van gespecialiseerd eenheden die opgeleid zijn om terroristen te “neutraliseren” is een heel specifieke vorm van situationele preventie die in criminologische vakliteratuur “de afwering”  genoemd wordt. Door gespecialiseerde eenheden (ik laat in het midden of dat politie of leger moet zijn) op terrorismegevoelige settings te plaatsen, zorgen we ervoor dat de kansen aanzienlijk dalen dat terroristische handelingen succesvol ten uitvoer kunnen worden gebracht en zorgen we ervoor dat terroristische handelingen niet voltooid kunnen worden of gestopt tijdens de uitvoering.

Liberales gaat in zomerreces - Claude Nijs

We hervatten de nieuwsbrieven op 6 oktober 2017 en dan houden we ook onze eerste activiteit van het nieuwe werkjaar. Op woensdag 11 oktober hebben we de eer om Nick Clegg, de voormalige leider van de Liberal Democrats en voormalig vice-premier van Groot-Brittannië te mogen verwelkomen. Nick Clegg zal de eerste van een nieuwe reeks lezingen houden. Na Karl Popper en John Rawls wordt de volgende reeks lezingen gehouden in het teken van het werk van John Stuart Mill.

Onderwijs wordt gemaakt door mensen - Ann Brusseel

Onderwijs wordt gemaakt door mensen: door goed opgeleide leerkrachten die vaak bijscholing kunnen volgen en zich op hun kerntaken focussen; door schooldirecteurs met een visie op onderwijs en die in staat zijn met alle ouders te kunnen praten over hun bezorgdheden en vragen. Op die punten zie ik voor beleidsmakers nog uitdagingen. We hebben ontzettend goede leerkrachten en we hebben er die meer steun nodig hebben dan ze vandaag krijgen.       

Het lied van de democratie - Assita Kanko

Alles kan in één woord worden samen­gevat: respect. Respect voor het recht om in veiligheid te leven. Respect voor het recht om dingen te scheppen, op te bouwen, te ontwikkelen en te delen. Respect voor het recht om, los van ons geslacht, tot volle ontplooiing te komen. Niet alleen in de wetteksten, maar op elke hoek van elke straat, in elke school en in elk huis. Respect voor de democratie, niet alleen op papier, in de politieke partijprogramma’s, maar bij de uitoefening van elk mandaat.

Het liberalisme en het migratievraagstuk - Gert Jan Geling

Het migratievraagstuk is een van de grootste uitdagingen waar onze Europese samenlevingen op dit moment voor staan. De ‘vluchtelingencrisis’ is dankzij de Turkije-deal weliswaar tot bedaren gebracht, en de sociale en politieke stabiliteit in Europa is hier weer enigszins mee hersteld, maar het lijkt er eerder op dat we ons in Europa in dit opzicht eerder in het oog van de orkaan bevinden dan dat we ons in veilige wateren bevinden. Om nog niet te spreken over de vele vluchtelingen die zich in onveilige wateren bevinden.

Geld voor je God - Leni Franken

Een goed boek uitgeven is één zaak, dat op het juiste moment doen is een andere. Met dit boek slaagt UPA erin beide goed te combineren. Met dit werk wordt één van de laatste, maar daarom niet minder hardnekkige taboes, in onze tot voor kort sterk verzuilde samenlevingonder de loep genomen. Hoeveel geld, en vooral waarom, wordt er uitgegeven door de overheid aan het “ondersteunen” van religies en levensbeschouwingen? En is het wel de taak van de overheid om die te financieren? Recensie door Mark Bienstman.

1945. Biografie van een jaar

1945 van Ian Buruma begint met de euforie na de definitieve nederlaag van de Duitsers en Japanners. Overal ter wereld troffen de geallieerde troepen gewillige vrouwen, ook in Duitsland zelf waar de mannen grotendeels waren verdwenen en een fors vrouwenoverschot was ontstaan. Bovendien was de Duitse man verslagen en daardoor seksueel minder aantrekkelijk voor de naar leven hunkerende vrouw. Niet overal werd de lossere seksuele moraal met enthousiasme ontvangen. Recensie door Enno Nuy.

Mohammed en het ontstaan van de islam - Marcel Hulspas

In de loop van de zesde eeuw begonnen Arabische schrijvers en dichters de ‘oorspronkelijke’ Arabische cultuur te verheerlijken, schrijft Hulspas. ‘De Arabieren, zo zeiden ze, moesten niet hun buren imiteren maar hun eigen gewoonten en gebruiken herontdekken en cultiveren (…) Echte Arabieren streefden naar het oude, zuivere leven in de woestijn.’ Het is in die context dat in de woestijnsteden op het Arabische schiereiland een religieus zelfbewustzijn bloeide. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Eerste John Stuart Mill lezing door Nick Clegg

Liberales organiseert op woensdag 11 oktober om 20 uur de eerste John Stuart Mill lezing die zal gehouden worden door Nick Clegg, de voormalige Britse vice-premier en leider van de LibDems. Centraal staat het werk van Mill over de vrijheid van meningsuiting, het utilitarisme, en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. De inleiding zal gegeven worden door een kernlid. Deze lezing vindt plaats in het Liberaal Archief, Kramaersplein 23 te Gent. De inkom is gratis. Inschrijven moet op info@liberales.be.

Bar Bahar - Maysaloun Hamoud

Drie Israëlisch-Palestijnse vrouwen delen een appartement in Tel Aviv. Ze balanceren tussen traditie en modernisme, goed burgerschap en afwijkend gedrag, vrijheid en trouw.  De jonge regisseuse Maysaloun Hamoud maakt hiermee een energiek, goed geacteerd debuut over vrijgevochten vrouwen die voor zichzelf durven opkomen in een van traditie doordrenkt land. Deze film werd met de jongerenprijs bekroond op het laatste festival van San Sebastián. Met Mouna Hawa, Sana Jammelieh en Shaden Kanboura.

In gesprek met Etienne Vermeersch - Dirk Verhofstadt

Vermeersch werd in 2008 uitgeroepen tot meest invloedrijke intellectueel van Vlaanderen, en wie dit boek leest bemerkt al gauw dat dit geen lege bewieroking is. Vermeersch heeft een zeer grote kennis van zaken over een breed scala aan vakgebieden, van natuurwetenschappen tot kennis van literatuur. Hij komt dicht in de buurt van het ideaal van de homo universalis. Vermeersch citeert uit het hoofd in een half dozijn talen. Hij is een intellectuele kosmopoliet, zowel geografisch als temporeel. En hij slaagt erin om tussen al die parate kennis interessante en verrassende verbanden te leggen.

De open samenleving en haar vijanden - Karl Popper

De open samenleving en haar vijanden van de Oostenrijks-Britse filosoof Karl Raimund Popper wordt algemeen beschouwd als een sleutelwerk in de wereldgeschiedenis. Volgens de Britse krant The Times is het ‘een van de belangrijkste boeken van de eeuw’ en Bertrand Russell noemde het ‘een werk van het allergrootste belang, dat gelezen moet worden vanwege de meesterlijke kritiek op de vijanden van de democratie van vroeger en nu’. In meer dan 800 bladzijden opent Popper een regelrechte aanval op de ideeën van Plato, Hegel en Marx

De eeuw van Sartre - Bernard-Heny Lévy

Dit boek biedt een schitterend uitzicht op de Franse, zelfs Europese filosofie tijdens de voorbije eeuw. Daarin speelde Sartre onmiskenbaar een belangrijke rol. Maar gewild of ongewild herleidt Lévy de ‘belangrijkste Franse filosoof van de twintigste eeuw’ tot een voetnoot, een steentje in de schoen, of beter nog, een miezerige hobbel in de loop van de geschiedenis. De grote verdienste van Lévy is dat hij Sartre herleidt tot zijn essentie: een dove klokkenluider.

Een sociale overlappende consensus - Johannes Derboven

In een liberale democratie zijn er fundamentele grondrechten waar men niet zomaar aan kan tornen. Hoewel de focus hierbij vaak ligt op de fundamentele vrijheden, zijn sociale rechten ook zeer belangrijk om het draagvlak van de liberale democratie te behouden. Daarom is het belangrijk dat de overlappende consensus niet enkel gaat over onze samenlevingsvorm die gebaseerd is op fundamentele rechten en een neutrale overheid, maar dat het belang van solidariteit en gelijke kansen hierin ook aanwezig is.

On reste toujours Charlie - Mario Van Essche

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging heeft na de aanslag op Charlie Hebdo in januari 2015 met overtuiging ‘Je suis Charlie’ gezegd. Geroepen hebben we het gedaan. We deden dat al voordien, toen er in november 2011 een molotovcocktail naar de kantoren van Charlie werd gesmeten. Toen was iedereen oorverdovend stil. Zolang we bestaan, voeren we al een pleidooi voor vrijheid van meningsuiting. Dit Charter zal daar geen verandering in brengen. We achten er ons (of onze leden) niet door gebonden.

De schijnheiligheid van de PS - Luckas Vander Taelen

Natuurlijk was Di Rupo al de tijd perfect op de hoogte wat Mayeur uitrichtte. Brussels PS-voorzitter Laurette Onkelinx hield hem al die jaren de hand boven het hoofd. Het advocatenkantoor van haar man poogde in extremis de aanvallen op Samusocial te verijdelen. In een strak georganiseerde partij als de PS weet de topalles. Maar voor Di Rupo en Onkelinx is macht het belangrijkste en is ethiek daaraan ondergeschikt. Politieke benoemingen zijn de regel en schandalige constructies en cumuls worden gedoogd.

Brief aan de paus - Mark Vangheluwe

‘Beste paus, Wees eens eerlijk, wat nonkel gedaan heeft is geen kleine zonde, een dwaling kun je het ook niet noemen. Het was meer dan een spelletje of een relatietje, zoals hij het vertelde live op tv.’ Mark Vangheluwe is de neef van ‘nonkel bisschop’ Roger Vangheluwe. Hij was pas vijf jaar oud toen hij voor de eerste keer misbruikt werd door zijn nonkel: ‘Het feit dat hij toen over mijn leven besliste, het een andere wending gaf, maakt me heden nog razend en het verlamt me van boosheid.’ Recensie door Karel Van Dinter.

Poetin - Steven Lee Myers

Er is geen gebrek aan boeken over Poetin en ze worden telkens nog omvangrijker ook. Hubert Smeets vertelde zijn verhaal De wraak van Poetin op 360 pagina’s, Hutchins en Korobko hadden 437 pagina’s nodig en bij Myers zijn het er 607 geworden. En op korte tijd is de Nederlandse vertaling al aan zijn vijfde druk toe. Myers was acht jaar correspondent voor The New York Times in Moskou en verbleef er nog eens anderhalf jaar om dit boek te schrijven. Recensie door Jef Abbeel.