De kernleden van Liberales

De kernleden van Liberales

Dit is de 500ste nieuwsbrief die Liberales wekelijks stuurt naar meer dan 8.000 abonnees. Daarin publiceren we telkens een column, een essay, een interview, drie boekbesprekingen, een figuur van de week en een filmtip. Daarnaast organiseren we regelmatig debatten en voorstellingen van nieuwe boeken. Al deze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door een groep kernleden. Wie zijn dat? Hierna volgen hun namen en wat meer informatie over hun interesses. Wat hen bindt, is hun interesse in het liberale denken.

Philipp Bekaert (1969) Beroep: Medewerker academisch centrum voor taalonderzoek van de VUBrussel. Opleiding: Germanist en Anglist (Vrije Universiteit Brussel). Interessedomeinen: redacteur van het Duitstalige webzine www.belgieninfo.net, scheiding van staat en geloof, instellingen, duurzaamheid. Email: philippbekaert@yahoo.de

Rémy Bonnaffé (1993) Beroep: Advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht te Brussel. Opleiding: Rechten (Universiteit Gent). Interessedomeinen: politiek, politieke filosofie, technologie en innovatie. Blog: www.remybonnaffe.be. Email: remy.bonnaffe@gmail.com. Twitter: @remybonnaffe

Daniël Boomsma (1990) Beroep: Wetenschappelijk medewerker bij de Hans van Mierlo Stichting van D66. Opleiding: Rechten (Universiteit van Amsterdam). Auteur: De keuze van D66 (Red., Boom, 2016). Interessedomeinen: Politieke theorie en Westerse ideeëngeschiedenis, ethiek en moraal, democratie en staatsrecht. Email: Daniel_Boomsma@hotmail.com

Maarten Boudry (1984) Beroep: Wetenschapsfilosoof aan de Universiteit Gent. Opleiding: Filosofie (UGent), Doctor in de moraalwetenschappen (UGent). Auteur: Illusies voor gevorderden. Of waarom waarheid altijd beter is (Polis, 2015), De ongelovige Thomas heeft een punt (co-auteur Johan Braeckman, Houtekiet, 2011), talrijke wetenschappelijke publicaties in boeken en vaktijdschriften. Interessedomeinen: pseudowetenschap, religie, multiculturalisme, culturele evolutie, skepticisme. Blog: http://maartenboudry.blogspot.be/ en https://sites.google.com/site/maartenboudry/. Email: maartenboudry@gmail.com. Twitter: @mboudry

Ann Brusseel Beroep: Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator voor Open VLD. Opleiding: Klassieke talen (Vrije Universiteit Brussel). Interessedomeinen: Voorzitter van "OUT of the Blue", het LGBT-netwerk van Open VLD, voorzitter van R.A.P.P.E.L., scheiding geloof en staat, vrouwenrechten, onderwijs. Website: www.annbrusseel.be. Email: Ann.Brusseel@vlaamsparlement.be. Twitter: @annbrusseel

Pierre Bruyneel: Gepensioneerd. Interessedomein: onderwijs. Email: pierbruyn@gmail.com

Rudi Collijs Beroep: Assistant Category Manager Home and Construction Materials bij een Duits groothandelsdistributiebedrijf. Opleiding: Germaanse filologie (Duits, Zweeds). Natuurmanagement. Interessedomeinen: ethiek, religie, euthanasie. Email: rudi.collijs@skynet.be

Sara De Mulder: Bestendig secretaris ACLVB. Opleiding: vergelijkende cultuurwetenschap specialisatie ontwikkelingspsychologie. Interessedomeinen: het jonge kind, sociale mobiliteit, gendergelijkheid, mensenrechten. Email: Demulders691@gmail.com

Wouter Duyck: Hoogleraar cognitieve psychologie en opleidingsvoorzitter psychologie UGent. Opleiding: Master theoretische en experimentele psychologie (UGent). Auteur: Talrijke wetenschappelijke publicaties in boeken en vaktijdschriften. Interessedomeinen: (cognitieve) psychologie, onderwijs, gedragseconomie. Website: http://www.wouterduyck.be/. Email: Wouter.Duyck@UGent.be. Twitter @wduyck

Gert Jan Geling (1987) Beroep: Docent Integrale Veiligheidskunde, Haagse Hogeschool. Opleiding: Geschiedenis, Theologie, Arabische Taal en Cultuur, Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief, American Studies en Middle East and Mediterranean Studies, Promovendus in de Encyclopedie van het Recht, Universiteit Leiden. Auteur: Talrijke opiniestukken in dag- en weekbladen. Interessedomeinen: Voorzitter werkgroep Levensbeschouwing en Religie D66, grondslagen van het liberalisme, religie, Midden-Oosten en Noord-Afrika, Migratie en multiculturele samenleving, politieke correctheid. Email: gjjgeling@hotmail.com. Twitter: @GJJGeling

Jelmen Haaze: Beroep: EU Policy Manager & BE Representative van IMACE. Opleiding: Journalist, Gezinswetenschappen, Pedagogiek en Onderwijskunde, Banking and Finance. Interessedomeinen: duurzaamheid, markten, democratie, populisme. Email: jelmen.haaze@gmail.com. Twitter: @JelmenHaaze

Siebo Janssens Beroep: Lecturer Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit Keulen en de AIB-Bonn. Opleiding: studeerde politieke wetenschappen, nieuwste geschiedenis, staats-, volkeren- en Europees recht, filosofie van het recht en de staat. Auteur: Talrijke publicaties in boeken, vaktijdschriften, in Duitsland en andere landen. Interessedomeinen: Europese integratie en geschiedenis van de Europese integratie, geschiedenis van de politieke ideeën en politieke theorie, transatlantische betrekkingen, ethnische conflicten, constitutionele geschiedenis van de VS en Duitsland in vergelijkend perspectief. Email: SMHJanssen@t-online.de

Assita Kanko (1980) Beroep: Politica en schrijfster. Opleiding: Master Internationale Politiek VUB. Auteur: Parce que tu es une fille (2014), De tweede helft, tijd voor een nieuw feminisme (2015). Interessedomeinen: Vrouwenrechten, Entrepreneurship en digitale inclusie, Internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Website: www.assitakanko.be. Email: assita@kanko.be . Twitter: @Assita_Kanko

Amy Kessels: Beroep: Coördinator strategie. Opleiding: bedrijfscommunicatie (master), rechten (bachelor). Interessedomeinen: gender equality, ethische kwesties, internationale betrekkingen, ondernemen en leiderschap. Email: amykessels@hotmail.com

Egbert Lachaert (1977) Functie: medeoprichter en gewezen voorzitter van Liberales Beroep: Advocaat, Federaal parlementslid, Schepen & OCMW-voorzitter Merelbeke Open VLD. Opleiding: rechten (UGent). Interessedomeinen: arbeidsrecht, staats(her)vorming, economie en sociale zekerheid. Website: www.egbertlachaert.be. Email: egbert@egbertlachaert.be. Twitter: @egbertlachaert

Thomas Leys (1993) Beroep: Coördinator van de Politieke Studiedienst van Open Vld (Studiecentrum Albert Maertens). Opleiding: rechten (master), politieke wetenschappen (kandidaat). Interessedomeinen: overheid en democratie. Email: Thomas.Leys@openvld.be. Twitter: @ThomasLeys

Elisabeth Matthys Beroep: Advocaat-vennoot bij Stibbe. Opleiding: rechten Universiteit Gent en Magister Juris in European and comparative law University of Oxford. Interessedomeinen: positie van de vrouw, duurzaamheid en ecologie in een vrije markt, moraal in een seculiere samenleving. Email: elisabeth.matthys@ugent.be. Twitter: @elisabetmatthys Lieven Monserez Beroep: Adjunct-kabinetschef van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Opleiding: rechten KU Leuven en licence spéciale en droit social ULB. Interessedomeinen: filosofie, psychologie, economie, mensenrechten. Email: lieven.monserez@telenet.be

Arno Morsa (1990) Beroep: Jurist bij het Commissariaat-Generaal vluchtelingen en staatlozen. Opleiding: Politieke wetenschappen, internationaal en Europees recht. Interessedomeinen: politieke filosofie, migratie, milieu. Email: arnomorsa@gmail.com. Twitter: @ArnoMorsa

Claude Nijs Functie: voorzitter Liberales 2013-heden. Beroep: bestuurder-directeur van een bouwbedrijf. Opleiding: bedrijfsmanagement en moraalwetenschappen. Interessedomeinen: moraal en ethiek, wisselwerking tussen moraal en politiek. Blog: claudenijswordpress.com. Email: claudenijs@icloud.com . Twitter: @CpNIJS

Kasper Ossenblok (1988) Beroep: Assistent aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de UGent en doctoraatstudent in de politieke theorie. Opleiding: aan de universiteiten van Brussel, Londen, Warwick en Barcelona. Interessedomeinen: sociale rechtvaardigheidstheorieën, de verhouding tussen vrijheid en gelijkheid, het hedendaagse liberalisme. Email: Kasper.Ossenblok@UGent.be. Twitter: @KasperOssenblok

Lieven Pauwels Beroep: Professor in het vakgebied Criminologie aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent Opleiding: Criminologie (UGent). Auteur: Talrijke wetenschappelijke publicaties in vaktijdschriften. Interessedomeinen: stedelijke veiligheid, studie van jeugdcriminaliteit tot gewelddadig extremisme, criminaliteitspreventie op mensenmaat. Email: lieven.pauwels@ugent.be. Twitter: @lieven_pauwels

Christophe Peeters Beroep: Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand & Innovatie Stad Gent. Opleiding: Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur. Interessedomeinen: Gent mijn Stad, politiek, innovatie, ondernemerschap, en creativiteit, literatuur. Website: www.christophepeeters.gent. Twitter: @schepenpeeters

Rik Rammeloo (1940) Gepensionneerd. Opleiding: dierkunde, microbiologie en moleculaire biologie aan de UGent (1961-1970) en deeltijds vorser in het labo van prof. Mark Van Montagu. Master in de milieu-effectrapportering (VUB 1992). Interessedomeinen: bestuurslid sector gepensionneerden VSOA, lid Raad van Bestuur van De Mens Nu, toepassingen moleculaire biologie, leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking (met nadruk op Burundi, Rwanda en Oost-Kongo). Email: rik.rammeloo@telenet.be

Nicky Rogge (1981) Beroep: Professor Economische Wetenschappen. Opleiding: handelsingenieur en doctor in de Economische Wetenschappen. Interessedomeinen: economie, wisselwerking tussen economie en overheid. Email: NickyRogge81@gmail.com. Twitter: @NickyRogge

Andreas Tirez Functie: voormalig voorzitter Liberales van 2008-2013. Beroep: werkzaam in de energiesector. Auteur: columnist voor De Tijd, opiniestukken in diverse dagbladen. Opleiding: burgerlijk ingenieur, master Economie, kandidatuur filosofie. Interessedomeinen: rol van markt en overheid, grondrechten, gelijke kansen & sociale mobiliteit. Blog: www.economieblog.be. Email: andreas.tirez@gmail.com. Twitter: @andreastirez

Marnix Vandenbulcke Beroep: Zaakvoerder Artega (dienstencheque onderneming). Opleiding: gegradueerd verpleegkundige specialisatie elektrocardiografie, postgraduaat publiek en sociaal management. Interessedomeinen: actief politiek geëngageerd, Human Resources, sociale economie. Twitter: @marnix_vdb

Philip Van der Celen (°1980) Beroep: Consulent gespecialiseerd in duurzaamheidsstrategie, programma beheer, en onderzoek te New York. Opleiding: Internationale Betrekkingen (Johns Hopkins University), Politieke Weternschappen (Universiteit Gent). Interessedomeinen: Duurzame Ontwikkeling, Internationale Handel, Europese Integratie. Email: philipvdc@gmail.com. Twitter: @philipvdc

Koert Van Espen Beroep: Ondernemer in digitale technologie. Opleiding: burgerlijk ingenieur en MBA. Interessedomeinen: privacy, mensenrechten, vrijhandel & globalisering, secularisme, efficiënte overheid en innovatie. Email: Liberales@koert.net. Twitter: @KoertVanEspen

Lawrence Vanhove (1989) Beroep: Relatiebeheerder Scandinavische multinationals bij ING Wholesale Banking. Opleiding: bachelor in de Rechten, master in de Algemene Economie (UGent). Interessedomeinen: oud-voorzitter LVSV Gent, passie voor ondernemerschap & organisator VIP-evenement tijdens de Ronde van Vlaanderen, werkbare liberale ideeën uitvaardigen. Email: Lawrence.Vanhove@gmail.com. Twitter @lawrencevanhove

Hendrik Vanmassenhove Gepensioneerd. Opleiding: filosofie, moraalwetenschappen en vergelijkende cultuurwetenschap, doctor in de filosofie. Interessedomeinen: het ontwerp van een wetenschappelijke ethiek. Email: hendrik.van.massenhove@telenet.be

Dirk Verhofstadt (1955) Functie: hoofdredacteur Liberales-nieuwsbrief. Beroep: Politiek raadgever, professor Media en Ethiek UGent. Opleiding: licentiaat rechten, licentiaat pers- en communicatiewetenschappen, doctor in de Moraalwetenschappen (UGent). Auteur: diverse boeken en opiniestukken. Interessedomeinen: liberale ideologie, politiek en ethiek, mensenrechte. Email:verhofstadt.dirk@telenet.be. Twitter @DirkVerhofstadt

Elke Wambacq (1979) Beroep: Zaakvoerder van Dinobusters, een onderneming die grote organisaties begeleidt in transformaties. Opleiding: biochemie, criminologie en MBA. Auteur: Tot uw dienst (Lannoo, 2014), Sssst, hier werkt men (Politeia, 2014). Interessedomeinen: organisatiestructuren en transformaties. Website: dinobusters.org. Email: elke@dinobusters.be. Twitter: @inno_elke

Print Friendly and PDF
Beoordeel het werk van Liberales

Beoordeel het werk van Liberales

Woede en Vergeving - Martha Nussbaum

Woede en Vergeving - Martha Nussbaum