Liberales start met Nick Clegg

Liberales start met Nick Clegg

Met de eerste John Stuart Mill-lezing op 11 oktober te Gent en deze nieuwe nieuwsbrief start Liberales haar nieuwe werkjaar op. Na de lezingenreeksen rond Karl Popper en John Rawls plaatsen we de komende vijf jaar het gedachtegoed van John Stuart Mill centraal. Deze lezingenreeksen hebben tot doel ideeën te verspreiden die een liberale samenleving ondersteunen. Als wij een persoon centraal stellen, doen we dat uiteraard niet om er een ‘heilige’ van te maken. Wat telt is de wijsheid en het humaan karakter van hun ideeën en principes. De beste wegen die leiden naar een meer liberale samenleving kunnen we ontdekken door humaniteit als doel te stellen, gebruik te maken van de best beschikbare kennis en deze steeds te koppelen aan menselijke waardering die het kwetsbare individu centraal stelt. Nog steeds moeten wij het pleidooi voor vrijheid, voor individuele autonomie en voor democratie luid laten weerklinken.

We kunnen ons immers terecht afvragen of we wel vooruitgang boeken, of we leren uit de geschiedenis, of we meer beschaafd en meer humaan met elkaar omgaan. Hoe zou John Stuart Mill onze huidige wereld en de kwaliteit van onze discussies evalueren? Mill was een vurig verdediger van vrije meningsuiting die ons waarschuwde dat als we ze lamleggen dit tot gevolg heeft dat we de mensheid beroven van het proces dat ons toelaat om tot betere inzichten te komen en foutieve inzichten te vervangen door juistere. Feitenvrije politiek, sterke polarisering met uitzichtloze polemieken als gevolg, ‘safe spaces’, populisme en dergelijke meer, het zijn fenomenen die Mill naar mijn mening sterk zou hebben afgekeurd en betreurd. Als liberaal moeten we waken over ons ideeëngoed, maar daarnaast moeten alle democraten waken over het democratisch proces die de manier waarop we samenleven in goede banen moet leiden.

Wij zijn vereerd te mogen aankondigen dat wij de Britse politicus Nick Clegg hebben bereid gevonden om de eerste John Stuart Mill-lezing te houden. Nick Clegg was van 2007 tot 2015 voorzitter van de Liberal Democrats, en van 2010 tot 2015 Vice Eerste Minister van het Verenigd Koninkrijk in de Cameron-Clegg coalitie. Nick Clegg is een begenadigd spreker en schrijver. Bewijs daarvan is zijn boek Politics. Between the extremes dat verscheen in 2016 waarin hij een pleidooi houdt voor meer redelijkheid in de politiek. Hij is ook een vurige voorstander van Europa en Winston Churchill die na de Tweede Wereldoorlog stelde: “We must build a kind of United States of Europe.” Dat is vandaag een politiek incorrecte boodschap, maar wie wat nadenkt beseft dat het een bijzonder progressieve visie is. Hij haalt daarbij fel uit tegen de diegenen die het land uit de EU willen duwen, zoals Nigel Farage, maar ook naar Marine Le Pen, Geert Wilders, Gouden Dageraad, de Jobbik-partij in Hongarije, de extreemrechte Vrijheidspartij in Oostenrijk, Sarah Palin en natuurlijk Donald Trump.

Nick Clegg zal op 11 oktober om 20 uur spreken in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent. De inleiding wordt gegeven door de Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman en de avond wordt afgesloten met een receptie. De inkom is gratis. We verwachten een grote opkomst, dus snel inschrijven is nodig op info@liberales.be

Op donderdag 9 november om 20 uur presenteert Dirk Verhofstadt in het Liberaal Archief zijn nieuw boek De geschiedenis van het liberalisme. Een kanjer van 560 bladzijden waarin Dirk de bronnen (Renaissance en Verlichting), de opkomst (in de negentiende eeuw), de neergang (tijdens het interbellum), de wedergeboorte (het Manifest van Oxford en de oprichting van de Liberale Internationale en de Mont Pèlerin Society), de opmars (tijdens de jaren 60), en het succes (vanaf de jaren 80 tot de eeuwwisseling) van het liberalisme wereldwijd bespreekt. Hij beschrijft ook hoe zeer het liberalisme vandaag weer onder druk staat en formuleert twaalf ideologische strijdpunten voor de toekomst. De avond wordt ingeleid door Minister van Staat Annemie Neyts en professor emeritus  Boudewijn Bouckaert. Daarna geeft Dirk een power pointpresentatie over het boek gevolgd door een receptie. De inkom is gratis maar inschrijven moet wel op verhofstadt.dirk@telenet.be.  

Ik wens jullie veel leesgenot met onze wekelijkse nieuwsbrieven en hoop jullie te mogen ontmoeten op een van onze activiteiten. Inschrijven op onze activiteiten kan ook via http://www.liberales.be/activiteiten-1/.

 

Claude Nijs

Voorzitter Liberales

Print Friendly and PDF
Prestige in het onderwijs - Sara de Mulder

Prestige in het onderwijs - Sara de Mulder

Op eigen kracht - Mathias Bienstman

Op eigen kracht - Mathias Bienstman