Waarom 0% vennootschapsbelasting rechtvaardig is - Pieter Buteneers

Waarom 0% vennootschapsbelasting rechtvaardig is - Pieter Buteneers

Een vennootschapsbelasting van 0% zal veel mensen op het eerste zicht verontwaardigen. Het lijkt weer het zoveelste voorstel van welgestelde mensen om zich nog meer te verrijken ten koste van de andere belastingbetalers. Maar laten we dat eens van een andere kant bekijken. Wat met buitenlandse bedrijven die in België producten verkopen en die in andere landen hun vennootschapsbelasting betalen? En wat als die producten daarenboven in lageloonlanden geproduceerd werden? Daar hebben wij als land geen enkele baat bij en toch zijn wij het die voor hun winst zorgen.

Het mag ons niet verwonderen dat heel veel landen elkaar de loef afsteken met lagere vennootschapsbelastingen. In België trekken we zo enkele bedrijven aan met onze vele aftrekposten zoals de beruchte notionele intrest. Maar anderzijds verliezen we er veel meer door onze hoge vennootschapsbelasting. Dit kunnen we moeilijk een concurrentiestrijd noemen die rechtvaardig is voor de inwoners van alle landen in kwestie.

In een ideaal systeem betalen bedrijven dus hun belastingen in de landen waar ze ook hun winst ophalen. Gelukkig kennen we zo al een belasting die dit benadert: de BTW. Elk bedrijf dat geld verdient aan de Belgen, betaalt bij ons een belasting op toegevoegde waarde van meestal 21%. Willen we de vennootschapsbelasting volledig vervangen door BTW dan gaan we deze ongetwijfeld moeten optrekken en we herbekijken best ook de uitzonderingstarieven van 0, 6 en 12% die we nu kennen.

Als België een hoger BTW tarief hanteert dan onze buurlanden heb je het risico dat mensen die aan de grens wonen in het buitenland gaan inkopen. Dit geldt echter niet voor grote webshops in de EU. Als ze een bepaalde omzet overschrijden moet ze BTW afdragen in het land waar ze hun verkoop realiseren. Gezien de huidige trends zal dit in de toekomst waarschijnlijk minder relevant worden. Hoe dan ook resulteert dit in de huidige context in een concurrentiestrijd waar we rekening mee moeten houden.

Deze concurrentiestrijd brengt ook een voordeel met zich mee. Omdat de vennootschapsbelasting voor Belgische bedrijven wegvalt, zullen zij minder belast worden dan bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn waar er wel nog een vennootschapsbelasting is. Dit geldt zowel in het buitenland als in eigen land. Op die manier hebben we dus een concurrentievoordeel voor onze bedrijven gerealiseerd wat zal leiden tot extra werkgelegenheid en belastingsinkomsten in ons land. Deze extra inkomsten zorgen ervoor dat we de het verlies aan inkomsten uit de vennootschapsbelasting niet volledig door extra BTW-inkomsten moeten vervangen.

De BTW is een belasting op omzet en niet op winst. Bedrijven die veel verkopen worden zo meer belast ook al maken ze niet veel winst. De vennootschapsbelasting daarentegen belast wel die winst. Op die manier stimuleert het bedrijven om minder boekhoudkundige winst te maken door opnieuw te investeren. Dit effect is echter zeer beperkt want het geldt enkel voor het jaar dat de winst werd geboekt. Stel je je investeringen uit, dan geniet je niet van dit belastingsvoordeel.

Daarbij komt nog dat dit er vanuit gaat dat die bedrijven überhaupt vennootschapsbelasting betalen. Door alle lekken, zoals de Panama en Paradise Papers, wordt telkens opnieuw duidelijk dat multinationals en zelfs enkele kleinere bedrijven er in slagen 0% te betalen in belastingparadijzen. Dit neemt dus die investeringsstimulans volledig weg voor die bedrijven die de belastingen ontlopen en creëert een oneerlijke concurrentie voor bedrijven die wel braaf in België hun vennootschapsbelasting betalen.

0% vennootschapsbelasting kan dus wel degelijk rechtvaardiger zijn dan het systeem wat we nu kennen. Laten we dus voor eens en voor altijd de strijd om de laagste vennootschapsbelasting staken en overgaan op een eerlijker systeem. Als België als eerste die stap zet wordt het zo het land bij uitstek om je bedrijf te vestigen. En meer bedrijven zorgt voor meer werkgelegenheid. Op het einde van de rit zullen we zo niet alleen in een rechtvaardiger land wonen maar met z’n allen minder belastingen moeten betalen omdat meer mensen aan het werk zijn.

 

Pieter Buteneers

De auteur is kernlid van Liberales

pieter.buteneers@gmail.com

Print Friendly and PDF
De liberale democratie staat onder druk - Dirk Verhofstadt

De liberale democratie staat onder druk - Dirk Verhofstadt

Strijd tegen het anti-liberalisme in de wereld - Brent Usewils

Strijd tegen het anti-liberalisme in de wereld - Brent Usewils