President Trump heeft zich van oorlog vergist - Darya Safai

President Trump heeft zich van oorlog vergist - Darya Safai

Het Vrijheidsbeeld huilt, zei een Amerikaanse senator dit weekend. Donald Trump keert de waarden van de Verlichting en van de founding fathers de rug toe. Nadat ik werd verbannen uit mijn vaderland Iran en al lang mijn familie en geboorteland mis, mag ik nu ook niet meer naar de VS, waar ik een oom heb die als een tweede vader is voor mij. Gelukkig heb ik België, dat me heeft ontvangen en waar ik me zo hard heb aan gehecht. Mijn enige land en thuis.

Een Iraanse vriendin die in de VS woont, is momenteel wel bij haar zieke vader in Teheran. Zij weet niet of ze straks nog terug kan naar haar gezin. Iran is een van de zeven landen die getroffen worden door Trumps inreisverbod, naast Irak, Syrië, Jemen, Libië, Soedan en Somalië. Zo wil de president Amerika 'beschermen tegen terroristische aanvallen'. Maar bijna alle daders van de zes islamistische terreuracties die sinds 9/11 op Amerikaanse bodem zijn uitgevoerd, waren afkomstig uit andere landen. Nog opmerkelijker: de landen waar de daders vandaan kwamen, zijn haast allemaal bondgenoten van de VS, Saoedi-Arabië, Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten op kop. Tegelijk noemt Afghanistan die drie landen de belangrijkste sponsors van de Taliban.

Hoe kun je langs de ene kant een goede relatie onderhouden met landen die de Taliban steunen, en aan de andere kant burgers die het islamisme bestrijden aan hun lot overlaten? Ik heb het dan over de seculiere dissidenten in de Islamitische Republiek van Iran, echte bondgenoten van het Westen in de strijd tegen extreem islamisme, en de Iraakse Koerden die mee gevochten hebben tegen IS. Maar er zijn ook een 300-tal Iraanse christenen en Bahaí die plots hun vluchtelingenvisum kwijt zijn. In Turkije zitten een paar honderd Iraanse dissidenten vast. Diplomaten van de Islamitische Republiek van Iran vallen niet onder het decreet van Trump en kunnen wel naar de VS reizen. Om de economische belangen veilig te stellen waarschijnlijk.

De Syriërs zijn er nog slechter aan toe. Na vijf jaar oorlog, waarin de wereld en met name de VS nooit hun verantwoordelijkheid hebben genomen, en nu meer dan de helft van de bevolking ontheemd of dakloos is, wordt hen de toegang ontzegd tot het land van de vrijheid. Intussen dragen Europa en de buurlanden van Syrië de gevolgen van deze humanitaire ramp.

Over één kam

Natuurlijk is een visumregeling nodig omdat men niet alle mensen van over de hele wereld kan opvangen, en voor sommige landen kan dit strenger worden toegepast, maar een inreisverbod voor alle burgers van één bepaald land en mensen van elkaar scheiden op basis van hun geloof of geboorteland is discriminerend, ook in naam van de oorlog tegen de terreur van de islamisten. Trump scheert hen over dezelfde kam als 'gewone' moslims, net zoals er vaak een amalgaam wordt gemaakt van de Iraanse bevolking en het islamitische regime. In beide gevallen zijn de seculiere krachten die vechten voor vrijheid het slachtoffer.

Islamisme moet je bij naam noemen en met alle middelen bestrijden. Maar het is geen oorlog tussen naties, wel tussen waarden. Tussen de aanhangers van universele mensenrechten en de voorstanders van discriminatie. Die strijd moet overal gevoerd worden, in Washington, Brussel én Teheran. We hebben niet meer scheiding en discriminatie nodig maar nog meer nadruk op de waarden die we gemeen hebben, en op de verworvenheden van de verlichting.

Het decreet van Trump draagt niets bij tot een oplossing voor de wandaden van extreme islamisten. Integendeel: het verscheurt families, zet moslims en extremisten op één lijn én versterkt het islamisme door de seculiere krachten in de regio te negeren. Senator McCain zei dat het inreisverbod ook propaganda voor IS betekent. Inderdaad, islamisten hebben nu een ideaal excuus om nieuwe soldaten te ronselen. Je kunt het islamisme niet bestrijden door een muur rond je land te bouwen. Zo komen er alleen maar meer islamisten bij. Het is van cruciaal belang dat we blijven samenwerken met progressieve, seculiere mensen in de moslimlanden. Anders kunnen we de oorlog tegen de islamisten niet winnen.


Darya Safai

De auteur is oprichtster van de actiegroep ‘Let Iranian women enter their stadiums’ en auteur van ‘Lopen tegen de wind’.

Print Friendly and PDF
België zal zijn defensie-uitgaven fors moeten verhogen - Adreas Tirez

België zal zijn defensie-uitgaven fors moeten verhogen - Adreas Tirez

Waar bevindt zich de politieke filosofie? - Evert van der Zweerde

Waar bevindt zich de politieke filosofie? - Evert van der Zweerde