Vijf schitterende boeken - Claude Nijs

Vijf schitterende boeken - Claude Nijs

Aan de start van een nieuw jaar en een nieuwe reeks nieuwsbrieven wensen we u allen het allerbeste voor 2018, geluk en gezondheid én een meer liberale samenleving. In het voorbije jaar brachten we u traditiegetrouw een hele reeks boeken onder de aandacht. In onze eerste activiteit van het nieuwe jaar huldigen we het boek dat door onze jury uit die hele reeks boeken zal verkozen worden tot Liberales Boek van 2017. De jury die de laureaat zal verkiezen bestaat uit Sylvain Peeters (voorzitter van deMens.nu), en de Liberales kernleden Ann Brusseel, Koert Van Espen, Dirk Verhofstadt en mezelf. In het weekend van zaterdag 20 januari komt de jury samen en maken we de laureaat bekend.

Om kans te maken verkozen te worden tot Liberales Boek van het Jaar moet het gaan om een Nederlandstalig boek dat het voorbije jaar is verschenen, gerecenseerd werd bij Liberales en moet het een liberaal topic brengen of een boodschap die we als liberalen niet mogen negeren. In de vijf genomineerden zie ik dit jaar de volgende aandachtspunten naar voor schuiven: aandacht voor menselijke waardigheid, het recht op vrije meningsuiting, het recht op zelfbeschikking, de plicht om jezelf te ontwikkelen en de plicht om de liberale samenleving te verdedigen.

Aandacht voor menselijke waardigheid vind ik terug bij Psychogenocide van Erik Thys. Ontmenselijking begint met woorden maar kan razendsnel ontaarden in moordend geweld. Dat genocide samenhangt met het stigmatiseren, discrimineren en segregeren van mensen, dikwijls de meest kwetsbare en weerlozen is een waarschuwing van het allerhoogste belang die steeds actueel blijft.

Ook in Palliatieve sedatie van Wim Distelmans is menselijke waardigheid nooit ver weg, maar nog meer staat daar het recht op zelfbeschikking centraal. Zelfbeschikking impliceert kennis, weten wat er met je gebeurt, duidelijkheid. Het boek van Distelmans is een aanklacht tegen de grote onwetendheid van zowel patiënten als het medisch korps; van iedereen in feite, want met de kennis en de praktijk van de patiëntenrechten – sinds 2002 (!) in België omschreven in de wet – kan het nog heel wat beter. In dit boekt onthult Distelmans de schemerzone rond palliatieve sedatie. Voorzien van een aantal concrete, aangrijpende en helaas herkenbare praktijkvoorbeelden legt hij de vinger op mistoestanden die we niet langer onbehandeld mogen laten.

Johan Op de Beeck houdt in De bedreigde vrijheid dan weer een sterk pleidooi voor het verdedigen van het recht op vrije meningsuiting die hij terecht als een van onze kostbaarste grondrechten ziet. Vanuit diverse hoeken staat dit grondrecht onder druk. Tolerantie en verdraagzaamheid is volgens Op de Beeck noodzakelijk om onze vrijheid van meningsuiting in stand te houden. Hij wijst daarbij ook op het belang van onderwijs en ziet een rol weggelegd voor een vak ‘burgerschap’.

Iemand die scherp en expliciet gebruik maakt die vrije meningsuiting om de liberale samenleving te verdedigen is Luckas Vander Taelen. Met Mijn gedacht rekent hij af met al wie voor mistoestanden de kop in het zand blijft steken of blijft zwijgen. Vander Taelen behoudt de nuance maar tegelijkertijd schreeuwt hij ons als het ware de opdracht toe om met veel meer kracht en luide stem de Verlichtingswaarden uit te dragen en onze liberale samenleving te verdedigen.

Wie goed heeft ingezien dat je je met de liberale vrijheden kan ontwikkelen, kansen kan maken én grijpen is Majd Khalifeh. In Herboren met ondertitel Hier komt een nieuwe Belg beschreef Khalifeh zijn weg vanuit een uitzichtloze situatie naar een positieve toekomst. Het boek leest als een onderhoudend avonturenverhaal maar toont ons de harde realiteit en de uitdagingen van het vluchtelingenvraagstuk. Khalifeh wijst onder andere op het belang van taal om te integreren. Nederlands leren was een van de vele obstakels die hij moest overwinnen. Khalifeh zag de noodzaak en slaagde erin zichzelf en zijn talenten te ontwikkelen opdat hij zou kunnen bijdragen aan onze samenleving en zichzelf een toekomst geven. Wie Herboren leest zal ervaren dat het een boek is dat doorspekt is met waarden die liberalen koesteren.

De 'vluchteling' komt ook expliciet aan bod bij de twee extra gasten die we op de uitreikingsavond op woensdag 7 februari hebben uitgenodigd. We verwelkomen er politica Els Ampe, die in 2017 debuteerde met haar eerste roman, en Yannick Ottoy, die na de met de Bronzen Uil Publieksprijs voor Drang (2015) vorig jaar zijn tweede roman publiceerde. In hun romans En toen werd het zwart (Ottoy) en Aylans geheim (Ampe) brengen beide auteurs elk op hun manier de vluchteling op de voorgrond.

Vanwege Liberales nodig ik u dan ook graag uit op onze uitreikingsavond in de Blauwe Zaal van Het Liberaal Archief op woensdag 7 februari 2017 om 20h00. Door de samenwerking met Het Liberaal Archief kan u tot slot napraten bij de receptie. U kan er gratis bij zijn mits inschrijving op info@liberales.be.

 

Claude Nijs

De auteur is voorzitter van Liberales

Print Friendly and PDF
Onrust. Het leven van Jacob Israël de Haan - Jan Fontijn

Onrust. Het leven van Jacob Israël de Haan - Jan Fontijn

Over een zo rechtvaardig mogelijk asiel- en migratiebeleid - Andreas Tirez

Over een zo rechtvaardig mogelijk asiel- en migratiebeleid - Andreas Tirez