Verzet! Pleidooi voor communisme - Gustaaf Peek

Verzet! Pleidooi voor communisme - Gustaaf Peek

Dit boek(je) – eerder een pamflet – probeert de lezer warm te maken voor de ‘zegeningen’  van het communisme. Via een oppervlakkige opsomming van al de vermeende zwakheden  van het kapitalisme (voor de auteur  bestaat er zelfs geen gecorrigeerde vrije markteconomie), worden eerst al de kwalen  van ons huidig “systeem” beschreven, om dan te komen tot de centrale vraag: “Waarom heeft democratie  het aan kapitalisme  inherente machtsverschil nog niet opgelost?” Helaas zijn de opgesomde oorzaken al even oppervlakkig  als de analyse van de beschreven kwalen.

Na één inleidende zin van twee bladzijden krijgt de lezer een definitie van wat de schrijver verstaat onder communisme met als hoofdingrediënten: egalitair en rechtvaardig. Maar deze  op zich verdienstelijke onderdelen,  krijgen verder niet de minste verduidelijking of invulling.  De schrijver haast zich wel om de lezer vooral te vragen niet de link te leggen naar de voormalige Sovjet-Unie, laat staan het huidige  China en Noord Korea). Maar waar we als lezer dan wel moeten/mogen aan denken, blijft in het ongewisse. En de auteur is daar in zijn slotzin zelf heel eerlijk over: “Hoe als vrij mens te leven? Er is nog tijd. Er is alle tijd…”Ver

Een student die zo’n ‘werkstuk’ zou durven indienen, zou direct naar de uitgang worden begeleid om heel zeker te zijn dat hij nooit meer binnenkomt. Als dit boek bedoeld is als wervend instrument om een Communistische Partij te (her)lanceren, dan hoeft de ‘concurrentie’ zeker niet bevreesd te zijn. Kortom, dit is een boek(je) waarin niets te leren valt; waarin een aantal oppervlakkige slogans op elkaar worden gestapeld zonder naar een duidelijke conclusie toe te werken. Jammer van de bomen die zijn gesneuveld om dit boek mogelijk te maken.

 

Gustaaf Peek, Verzet. Pleidooi voor communisme, Querido, 2017

Recensie door Mark Bienstman

Print Friendly and PDF
De Schotse marsen - Rory Stewart

De Schotse marsen - Rory Stewart

Verlichte kost - Rik Peters

Verlichte kost - Rik Peters