Baas over eigen vinger - David Van Turnhout

Baas over eigen vinger - David Van Turnhout

De wet op het toevoegen van vingerafdrukken aan de Belgische identiteitskaarten doet heel wat stof opwaaien. Zowel de privacycommissie als deJuristen verzetten zich er fel tegen. De privacycommissie argumenteert dat de nieuwe wet niet strookt met het proportionaliteitsbeginsel, dat het indruist tegen de privacywetgeving en dat er nog geen Data Protection Impact Assesment is uitgevoerd. Daarom gaf ze een negatief advies aan de Kamercommissie, maar die legde dat naast zich neer.

Ik vraag me af waarom we een privacycommissie hebben als de regering haar advies gewoon naast zich neerlegt. Is het niet de taak van dergelijke adviesorganen om burgers te beschermen tegen de almacht van de staat? Een regering die dergelijke aanbevelingen negeert, kan zich moeilijk nog liberaal noemen. Staatssecretaris voor privacy Philippe De Backer, deed er goed aan zich tegen een databank met vingerafdrukken te verzetten, maar dat verhinderde niet dat dit wetsvoorstel moeiteloos door de Kamercommissie werd geloodst. Een gemiste kans.

Eerst en vooral ben ik ermee eens dat het probleem van identiteitsfraude moet worden aangepakt. Want dat is ook in het voordeel van onze privacy. Een sluitend identiteitsbewijs maakt het de overheid makkelijker om personen accuraat te identificeren, en maakt het criminelen moeilijker om onze identiteit te stelen. De klassieke pasfoto is achterhaald, vervalsbaar en zelden up to date. Er zijn maar weinig mensen die er in het echt uitzien zoals op hun identiteitskaart.

Tegen identificatie op basis van een pure fysieke eigenschap kunnen we moeilijk bezwaar hebben. Onze identiteitskaart bevat nu al heel wat fysieke eigenschappen. Bijgevolg zijn ons gezicht, ogen, neus, mond en zelfs onze oren opgenomen in het rijksregister. Dat is al zo sinds de invoering van de verplichte identiteitskaart in 1919. Maar wat is dan het probleem met onze vingers?

In tegenstelling tot ons gezicht laten we vingerafdrukken overal achter. Vandaar ook het protest tegen een databank of camera’s met gezichtsherkenning. Die zouden de overheid toelaten ons onbewust en ongewild te observeren. Zonder te worden verdacht van een crimineel feit is dat onaanvaardbaar. Want op die manier stelt de staat zich boven de integriteit van het individu. Dat is een grove inbreuk is op het basisprincipe van een liberale rechtstaat. Dat de databank er niet komt is daarom een heel goede zaak. Forensische gegevens verzamelen omdat men ervan uitgaat dat iedereen potentieel crimineel is, gaat trouwens in tegen het vermoeden van onschuld.

Maar ook Jan Jambons uitspraak dat “wie niets verkeerd doet ook niets te vrezen heeft”, bewijst dat nationalistische politici geen respect hebben voor de integriteit van het individu. Wat als protest tegen diezelfde politici morgen als een dreiging wordt gezien? Gaat men mij dan, op basis van de vingerafdrukken op mijn klavier, 48 uur oppakken zonder dat er een rechter aan te pas komt? En me achteraf vrijlaten omdat ik geen wet heb overtreden? Mensen die niets verkeerd doen hebben zulke uitspraken wel degelijk te vrezen. Want de regering van vandaag is niet dezelfde als die van morgen.

Maar zelfs zonder databank neemt de staat nu wel onze vingerafdrukken. Ze was beter op zoek gegaan naar fysieke eigenschappen die geen sporen achterlaten, zoals de ogen. Een eenvoudige irisscan laat zonder bijkomende privacyproblemen een accurate identificatie toe. Zelfs met een databank van irisscans zal de overheid ons niet zomaar overal kunnen volgen. Dan moeten we alleen voorzichtig zijn als we door het sleutelgat kijken.

 

David Van Turnhout

De auteur is kernlid van Liberales

 

Print Friendly and PDF
Floris van den Berg, atheïst van het jaar 2018

Floris van den Berg, atheïst van het jaar 2018

Seks en leugens in de islam - Leo De Haes

Seks en leugens in de islam - Leo De Haes