Steve Bannon is bedreiging voor onze democratie – David Van Turnhout

Steve Bannon is bedreiging voor onze democratie – David Van Turnhout

Er loopt al enkele weken een Amerikaan rond in de Europese Wetstraat. Hoewel de aandacht voor Bannons Europese campagne wat verbleekte door de commotie rond het migratiepact, is zijn aanwezigheid niet minder verontrustend. Nochtans is het niet zijn fysieke persoon die we moeten vrezen, maar wel zijn geest, zijn gedachtegoed en zijn informatie-oorlog.

Hoewel Bannon als ex-topbankier, ondernemer en politiek strateeg op het hoogste niveau zelf deel uitmaakt van de elite (hij was Trumps belangrijkste strateeg), voert hij openlijk een persoonlijke oorlog tegen het establishment. Of toch tenminste het establishment dat niet tot zijn kamp behoort. Daarbij springt hij moeiteloos en opportunistisch van rechts naar links en gebruikt hij de grieven van boze en verontwaardigde burgers voor het vergroten van zijn macht en invloed. Geloofwaardig of niet, hij doet het gewoon.

Zo keerde hij zich als adviseur van het Witte Huis radicaal tegen een toegankelijke en betaalbare  gezondheidszorg voor de modale burger. Deze week steunde hij dan weer de gele hesjes in verschillende Europese kranten. Alsof hij echt iets geeft om mensen die moeilijk rondkomen. Als het hem iets oplevert, schaart hij zich achter het ‘gewone’ volk. Maar eens aan de macht, gaan principes en beloftes overboord en voert hij een beleid dat radicaal ingaat tegen de eisen en noden van zijn volgers. Daarmee doet hij zelf wat hij de klassieke partijen al zo vaak verweet. Het gemak waarmee hij tussen verschillende ideologieën en groeperingen glipt is oncontroleerbaar. Hij is niet verkiesbaar, hoeft aan geen enkel parlement verantwoording af te leggen en heeft radicale- en ultrarechtse politici in zijn broekzak. In zijn binnenzak zit de heilige graal waarmee hij ze naar zijn pijpen kan laten dansen. Dat is een bedreiging voor onze democratie.

Laat ons immers niet vergeten dat de man mee aan het hoofd stond van Cambridge Analytica, het bedrijf dat in opspraak kwam na een datalek bij Facebook. Volgens CNN deden aanvankelijk alleen inlichtingendiensten een beroep op het bedrijf om door middel van datamining en strategic messaging het (stem)gedrag van bevolkingsgroepen in bepaalde landen te sturen. Dat was bijvoorbeeld het geval in Pakistan, waar de technologie werd gebruikt om rekrutering bij radicale groeperingen tegen te gaan. De technologie van Cambridge Analytica werd immerrs ontwikkeld als wapen voor psychologische oorlogsvoering.

Als voormalig bestuurslid van het bedrijf, heeft Bannon de kennis en het netwerk om deze militaire technologie in zijn eigen voordeel en dat van extreme partijen over de hele wereld te gebruiken. Hij is ermee in staat om op grote schaal mensen te 'sturen'. Hij is de klassieke slechterik die met zijn heilige graal de wereld in zijn greep zou kunnen krijgen. Laat ons daar niet te licht over gaan. Zijn informele steun als verkiezingsadviseur aan de extreemrechtse Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro bijvoorbeeld, was geen toeval. 

Laat ons bij ’s mans retoriek geen illusies koesteren. Hij is er niet op uit de democratie in Europa te versterken. Hij reist door ons continent om zijn geheime oorlogswapen aan te prijzen. Om radicalen met zijn hulp en kennis de verkiezingsoverwinning voor te  schotelen. Als ze winnen, zijn ze hem schatplichtig en hoeft hij maar met zijn ogen te knipperen om Europa te doen zwichten voor de desastreuze handels-en wereldpolitiek die de Verenigde Staten wil voeren. Meer handelsoorlogen en protectionisme aan de vooravond van een mogelijke recessie. Van dit soort politiek worden maar enkelen beter, maar niet Jan met de pet die hij zonder stem pretendeert te vertegenwoordigen.

Ondertussen verkoopt Filip Dewinter van het Vlaams Belang hem onze ziel. Verblind door wat Bannons graal voor hem zou kunnen betekenen. Maar dat hoeft niemand te verwonderen. Gouden Dageraad en Marine Le Pen deden het hem al voor.

David Van Turnhout

De auteur is kernlid van Liberales

Print Friendly and PDF
In de ban van gele hesjes - Claude Nijs

In de ban van gele hesjes - Claude Nijs

Allah in Europa – Jan Leyers

Allah in Europa – Jan Leyers