God is genderneutraal - Bart Collard

God is genderneutraal - Bart Collard

Begin januari 2019 bleek dat ongeveer 250 Nederlandse christelijke mannen de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring hebben ondertekend. Onder hen waren onder andere Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in de Tweede Kamer, en Diederik van Dijk, Eerste Kamerlid van de SGP. Zij hopen hiermee "de kerk van Christus te dienen en hiermee openlijk getuigenis [af te leggen] van de goede doeleinden die God heeft met de menselijke seksualiteit en die Hij in Zijn Woord heeft geopenbaard". Dat laatste is een interessante toevoeging. Kennelijk staat in de verklaring dus niets nieuws, want het woord van hun god is immers bekend. Wat staat er dan in de verklaring die zo ruimschoots is ondertekend?

In het voorwoord wordt gesteld dat "de westerse cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden" en nu "op ingrijpende wijze een nieuwe invulling [geeft] aan wat het betekent mens te zijn". Het is de ondertekenaars opgevallen dat de nodige mensen ontkennen dat een god hen heeft geschapen. De verklaring meldt: "De seculiere geest van onze eeuw brengt een grote uitdaging mee voor de christelijke kerk". Wat is onder andere een gevolg van die seculiere geest? Dat de taboes op homoseksualiteit en transgender-zijn verdwijnen. En dat doet de heren (en volgens hen ook De Heer) pijn: "Het is niet alleen dwaas maar ook hopeloos als we proberen onszelf te maken tot iets waarvoor God ons niet heeft geschapen". Oftewel, wie van geslacht wisselt is dwaas en hopeloos.

Nu zal kort worden ingegaan op de artikelen waarop de Nashville-verklaring zich richt. In artikel 1 stellen de ondertekenaars dat het huwelijk slechts kan plaatsvinden tussen één man en één vrouw (die ook in dat geslacht geboren zijn). Binnen dat huwelijk moeten seksuele handelingen plaatsvinden en het hoort niet ontbonden te kunnen worden. Het huwelijk wordt slechts gesloten als verbond voor god en is niet slechts een menselijk contract. Oftewel: homoseksuelen, transseksuelen en atheïsten zouden niet moeten mogen trouwen. Daarnaast lijkt dit artikel op een voorzichtig pleidooi om verkrachting binnen het huwelijk uit te sluiten van strafbaarheid. Volgens artikel 2 mag seksuele gemeenschap nooit plaatsvinden voor of buiten het huwelijk. God is tegen seksueel experimenteren, seks voor je getrouwd bent, seks met je 'scharrels', en al helemaal tegen one-night-stands. Kees van der Staaij is dus niet te verwachten op apps als Tinder of Grinder.

Pas echt interessant wordt het vanaf artikel 6: "WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus". Wie niet duidelijk tot het ene geslacht behoort of wie ervaart een ander geslacht te hebben, moet simpelweg handelen naar het ware eigen geslacht. Artikel 7 stelt dat wie zichzelf bewust wil zien, of positioneert, als homoseksueel of transgender niet voldoet aan god's 'heilige bedoelingen'. Voor wie het allemaal nog niet duidelijk is citeer ik artikel 10: "WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn
. WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen."

Homoseksuele onreinheid en transgenderisme zijn niet slechts zondig in zichzelf. Ook degene die dat goedkeurt is zondig. De ware christen moet die mening hebben. De discussie daarover mag niet gevoerd worden: wie deze opent is zondig. Verander het woord 'christen' voor 'moslim' en de tekst had zo van aanhangers van IS, de Taliban of de Moslimbroederschap kunnen zijn geweest. Maar wat moeten homoseksuelen of transgenders dán doen? Ook daarvoor hebben de ondertekenaars een oplossing. Volgens artikel 8 moeten homoseksuelen gewoon seks hebben met mensen van het andere geslacht; dan komt alles goed. Artikel 13 stelt dat transgenders moeten strijden tegen hun 'zelfverstaan', dat ze moeten verloochenen.  

In artikel 12 worden de poorten naar de hemel geopend voor de kerkelijke leiders die niet met hun tengels van kleine kindjes konden afblijven. Immers: "WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven". Zolang je het pad van De Heer maar weer gaat bewandelen maakt het allemaal niet uit wat je met kleine jongetjes hebt gedaan. God houdt ook van oud-praktiserende pedo's.

In het naschrift leggen de ondertekenaars nog eens uit dat ze niet tegen homoseksualiteit of twijfels over genderidentiteit zijn: "Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben". Waarom dan toch die 'tolerantie' van de ondertekenaars? "Ieder mens kent zondige verlangens" en dit zijn dus de zondige verlangens van deze mensen. De oplossing is zelfverloochening; zo strijden deze mensen tegen hun zonden. Juist.

Buiten het moreel verwerpen van het uitvoering geven aan homoseksualiteit of transseksualiteit, het hebben van seks voor of buiten het huwelijk, of one-night-stands, tonen de ondertekenaars van de verklaring zich ook anti-liberaal door te stellen: "We zijn niet van onszelf". Als ik niet van mezelf ben dan ben ik iemands bezit. Een slaaf. Dan bepaal ik niet, maar heb ik te dulden. Oftewel, ik ben niet vrij. De Nashville-verklaring is paternalistisch. Daarnaast zijn pedofiele kerkelijke leiders die talloze kinderen seksueel hebben misbruikt gewoon welkom in de hemel, zolang ze die seksuele verlangens in het vervolg zullen onderdrukken. De Nashville-verklaring steunt onderdrukkers en veroordeelt hun slachtoffers. Het is daarom gevaarlijk dat Nederlandse volksvertegenwoordigers deze verklaring hebben ondertekend. Schokkend is die ondertekening wellicht niet, omdat deze 'ware gelovigen' het woord van god volgen. Ze voeren slechts Zijn Woord uit op aarde. En dat is precies wat de daders van bijvoorbeeld de terreuraanslagen op het World Trade Centre, Theo van Gogh, Charlie Hebdo en het Bataclan theater deden. Alleen toen heette God Allah en vond de rechtvaardiging plaats op basis van een andere fabeltjeskrant. De Nashville-verklaring moet krachtig worden veroordeeld. We moeten voorkomen dat deze paternalistische mensen met een seksuele obsessie - dat blijkt uit de Nashville-verklaring - de aanzet tot gewelddadigheden gaan geven.

Over de artikelen heb ik, ter afsluiting, één vraag aan de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Het fascineert me dat telkens over uw god wordt gesproken in de mannelijke vorm. U bevestigt in artikel 3 van uw verklaring "dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt". Als Adam en Eva het evenbeeld van uw God zijn, wat zegt dat over uw God? God is zelf genderneutraal.

 

Bart Collard

De auteur is buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden

 

Print Friendly and PDF
Het gaat veel beter met de wereld dan we denken - Paul De Grauwe

Het gaat veel beter met de wereld dan we denken - Paul De Grauwe

Lastige waarheden - Othman El Hammouchi

Lastige waarheden - Othman El Hammouchi