Pleidooi voor eco-optimisme – David Van Turnhout

Pleidooi voor eco-optimisme – David Van Turnhout

Iedereen heeft vandaag een mening over het klimaat. Als we één ding te danken hebben aan de klimaatmarsen en –protesten, is het bewustwording. Maar bij die bewustwording komen verschillende visies tegenover elkaar te staan. Zo zijn er mensen die menen dat we niet meer met de auto mogen rijden, niet meer mogen vliegen, geen vlees meer mogen eten, enzovoort. Anderen grijpen dan weer naar kernenergie als oplossing voor de CO2-problematiek. Maar wat moeten we daar nu mee? Hoe halen we nu echt iets uit dit debat en waar willen we op lange termijn naartoe met de aarde en onze samenleving?

Eerst het positieve nieuws: Niemand wil een klimaat waardoor een groot deel van onze planeet onleefbaar wordt. Ook op het vlak van milieu wil niemand vervuilde lucht inademen, kwik in zijn vis of radioactief zeewater. Maar net zoals er manieren zijn om naar het leven te kijken, benaderen we de klimaatproblematiek vanuit verschillende hoeken. In het publieke debat zien we momenteel twee grote gepolariseerde visies.

Aan de ene kant staan de ecopessimisten, die zonder al te veel vertrouwen in vooruitgang geloven dat alles naar de knoppen is. Enkel drastische veranderingen in onze leefgewoonten zouden de planeet kunnen redden. Minder vliegen, minder rijden, minder eten, minder handel drijven. Veel ecopessimisten zijn voorstander van ingrijpende belastingen waarmee tal van menselijke activiteiten moeten worden ontmoedigd. Maar laat ons eerlijk zijn. Taksen hebben echter maar zelden tot duurzame oplossingen geleid. Accijnzen op fossiele brandstoffen maken nu al 80 % van de totale prijs uit, maar niemand rijdt daardoor minder met de auto, integendeel. De files waren nog nooit zo lang als vandaag. Bovendien leiden dergelijke heffingen tot grote beperkingen van onze vrijheid waar we zo lang voor gestreden hebben.

Aan de andere zijde staan klimaatontkenners en zogenaamde ecorealisten. Die stellen dat we ons met de huidige, vaak verouderde technologieën zoals kernenergie blijvend uit de slag zullen moeten trekken. Ook zij dragen niet veel bij tot structurele oplossingen. Kernenergie is al lang geen heilige graal meer. De prijs, de opslag en de risico’s van het afval kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen. Met kernenergie kunnen we tijdelijk even verder, maar meer niet.

De essentie is dat we CO2 niet mogen blijven uitstoten tot we er als gebraden bij neervallen en ons hele ecosysteem, onze eigen habitat hebben vernietigd. Bij een gepolariseerd debat wint niemand, zeker het klimaat niet. Door lijnrecht tegenover elkaar te staan, verliezen we tijd en dreigen we waardevolle oplossingen over het hoofd te zien. Wat we nodig hebben is een optimistische, liberale visie, waarbij het geloof in vrijheid, vooruitgang, wetenschap, tecnologie en investeringen zal leiden tot een oplossing van het grote klimaatvraagstuk.

Deze week stelde de KU Leuven een revolutionaire technologie voor. Daarbij zet een eenvoudig zonnepaneel vocht uit de lucht meteen om in bruikbare waterstof, de brandstof van de toekomst. Waterstof biedt een oplossing voor het opslagprobleem van elektriciteit en laat ons toe energie op te slaan als appeltje voor de dorst, op minder zonnige of minder winderige dagen. Maar de technologie biedt ook een oplossing voor het klimaatprobleem omdat het geen CO2 uitstoot of produceert. Meer dan 15 jaar geleden reed de eerste BMW al rond op waterstof. Bij Colruyt Group kan je vandaag al commercieel waterstof tanken en ook de vorkheftrucks rijden er bij Colruyt al op rond.

We hebben er nu alle belang bij te investeren in onderzoek, kapitaal ter beschikking te stellen en de concurrentie tussen landen en bedrijven aan te moedigen. Laat ons het ijzer smeden wanneer het heet is en kiezen voor ontwikkeling in plaats van achteruitgang. Laat de klimaatbetogingen niet verloren gaan in een discussie over meer belastingen of achterhaalde kernenergie, maar laat ons deze impuls gebruiken om een snelle transitie naar de waterstofeconomie te realiseren.

En neem het professoren ook niet kwalijk dat ze naar de andere kant van de wereld vliegen om hierover kennis uit te wisselen. Enkel door te wereld kleiner te maken, kunnen we grote problemen aan. 

 

David Van Turnhout

Kernlid van Liberales

Print Friendly and PDF
Conservatief lustobject – Sara De Mulder

Conservatief lustobject – Sara De Mulder

De wereld van Sofie - Jostein Gaarder

De wereld van Sofie - Jostein Gaarder