Don Quichote was een Vlaming – David Van Turnhout

Don Quichote was een Vlaming – David Van Turnhout

Toen Cervantes Don Quichote schreef, had hij waarschijnlijk een Vlaming in gedachten. Vorige week maakte minister Schauvliege namelijk bekend dat maar liefst 80% van de milieuvergunningen voor windmolens worden betwist. De Vlaming is niet tuk op windmolens. Dat blijkt uit de vele Sancho Panza’s, zoals de Knokse burgemeester Lippens, die zelfs ten strijde trekken tegen exemplaren die ver op zee worden geplaatst. Nochtans staan ze daar niet in iemands tuin. In zee is er geen lintbebouwing, tenzij je het 67 kilometer lange lint appartementsblokken langs de kustlijn meetelt natuurlijk.

Lintbebouwing vind je helaas niet alleen langs de Belgische kust. Ook in het Vlaamse binnenland zorgt de naoorlogse stedenbouwkundige politiek voor heel wat problemen. Uit het grootschalige CurieuzeNeuzen-onderzoek bijvoorbeeld, blijkt onze stedenbouwkundige planning, als we dat zo kunnen noemen, bijzonder nadelig te zijn met betrekking tot plaatselijke luchtvervuiling. De gemiddelde gemeente in onze gewest, heeft één hoofdweg door het centrum die dienst doet als doorgang met winkelfunctie. Een dorpscanyon waar iedereen met de auto door moet. Om het centrum in of uit te rijden, moet je meestal over een kruispunt, ingesloten door bebouwing. Daardoor blijft de vervuiling ook in de kleinere dorpen gewoon hangen.

Een ander, subjectief probleem van lintbebouwing, is dat zowat de hele Vlaamse open ruimte in iemands achtertuin ligt. ‘Not in my backyard’ is onze wapenspreuk geworden.

Maar hoe lang kan deze stedenbouwkundige planning ons nog gijzelen? Hoe lang kunnen we nog toelaten dat onze ruimtelijke ordening windmolens onmogelijk maakt die de lucht in onze achtertuin verbeteren? Als generator van groene stroom, drijven ze elektrische auto’s aan en verlossen ze steden en dorpskernen van gassen die verantwoordelijk zijn voor hart- en longproblemen, kanker en zelfs dementie. Allemaal leed dat kan vermeden worden. Leed waar we als samenleving een verantwoordelijkheid voor dragen. Het is onverantwoordelijk en onhoudbaar om met z’n allen de stad te ontvluchten voor meer ruimte en zuivere lucht, daardoor dagelijks op fossiele brandstoffen te moeten pendelen, en op het einde van de rit windmolens in je dorp aan te vechten.

Wat voor zin heeft het dan nog om je hele leven af te betalen voor een huis met een mooie tuin als je er na je pensioen enkel nog vanuit je ziekenbed of met een zuurstoffles van kan genieten? Volgens de Vlaamse milieumaatschappij sterven er jaarlijks meer dan 8.000 mensen vroegtijdig door een vorm van luchtvervuiling. Niet door een licht geruis of door slagschaduw. Laat dat feit even rustig doordringen voor je nog eens een windmolen aanvecht. Mensen wonen langs drukke wegen, spoorwegen, bruggen, hoogspanningslijnen en industriezones. Maar een windmolen wil natuurlijk niemand.

We moeten dit grote maatschappelijke probleem aanpakken en verder kijken dan onze eigen haag. Naar Nederland bijvoorbeeld, waar ringwegen het probleem van dorpscanyons hebben kunnen vermijden. Waar de open ruimte behouden blijft en waar ondertussen al 2.000 landwindmolens werden gebouwd. Bij ons zijn dat er een schamele 500. Wij hebben die open ruimte niet, maar als we iets aan onze luchtkwaliteit willen doen, zullen we moeten leren leven met windmolens in woongebieden.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw bouwden we massaal snelwegen om onze welvaart te verzekeren en het prangende mobiliteitsprobleem op te lossen. Voor de E17 alleen al, werden maar liefst 2.500 percelen onteigend. Voor de volgende stap in onze industriële vooruitgang hoeft het zelfs niet tot onteigening te komen. Wat we nodig hebben, is geloof in de toekomst en technologie. Maar échte vooruitgang is onmogelijk zonder de juiste instelling en daar is misschien nog het meeste werk aan.

 

David Van Turnhout

Kernlid Liberales

Print Friendly and PDF
If Beale Street Could Talk - Barry Jenkins

If Beale Street Could Talk - Barry Jenkins

Youth for climate – Rudi Collijs

Youth for climate – Rudi Collijs