All in Figuur

Patrick Loobuyck over 'Samenleven met gezond verstand'

Samenleven met gezond verstand, het nieuwe boek van filosoof en publicist Patrick Loobuyck kon onmiddellijk bij verschijning rekenen op heel wat positieve reacties van diverse opiniemakers. Reden te meer om een forum te geven aan Patrick Loobuyck, die in september 2016 nog een fel gesmaakte Rawls-lezing bracht in de Blauwe Zaal. In het boek gaat hij op zoek naar positieve elementen in ons huidige samenlevingsmodel. We mogen ons niet uit elkaar laten spelen door populisme en negativisme, maar we moeten ons inspannen om te verbinden in plaats van te polariseren.

Johan Norberg te gast in Antwerpen

Op dinsdag 23 mei organiseert U-Factory in de Zuiderkroon in Antwerpen een collectief atelier van 8u45 tot 13 uur, en een congres van 13uur tot 19 uur onder de titel Vooruitgang – Progress met de Zweedse auteur Johan Norberg als gastspreker. De dag start met een ontbijt en co-creative sessies rond vooruitgang en ondernemen begeleid door prof. Jaap Van Ginneken. Daarna volgt een lunch. Vanaf 13 uur start dan het congres. De inkom bedraagt 290 euro. Inschrijven via www.universiteitvanhetleven.com.

Etienne Vermeersch op boekpresentatie in Gent

De Nederlandse uitgeverij ‘De Blauwe Tijger’ presenteert op donderdag 11 mei om 20 uur Eddy Daniels met De kwestie M en Pierre Buyle met De Gifmenger. Beide auteurs maken zich zorgen over het falen van de multiculturele samenleving. Ze worden ingeleid door Wim Van Rooy, auteur van de bestseller Waarover men niet spreekt en besproken door Etienne Vermeersch. Dit vindt plaats in Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56 te Gent. Inschrijven kan op onderstaand webadres.

Iraaks-Koerdische journaliste Shifa Gari overleden

Shifa Gardi, een Iraans-Koerdische journaliste stierf zondag toen een boobytrap die was geplaatst door leden van de Islamitische Staat, afging. Gardi was bezig met het maken van een reportage over een massagraf in de Valley of Death in het zuiden van Mosul waar IS al meerdere duizenden lijken zou hebben gedumpt. De Amerikaanse vertegenwoordiger in Irak noemde Gardi ‘alles waar IS bang voor is: een vrouwelijke journaliste die hun leugens onthult’. Ze stond bekend als een van de moedigste verslaggevers in Irak.

Bart Somers beste burgemeester van de wereld

Bart Somers (°1964), burgemeester van Mechelen, is uitgeroepen tot winnaar van de World Mayor Prize. Hij haalde het voor de burgemeester van Barcelona, het Duitse Lahr en het Italiaanse Lampedusa. Bart Somers was onder meer voorzitter van Open Vld en minister-president van Vlaanderen. Vandaag is hij Vlaams parlementslid en burgemeester van Mechelen. Hij publiceerde onlangs het boek Samen leven, een hoopvolle strategie tegen IS bij uitgeverij Houtekiet. Een recensie staat op onderstaande weblink.

Filosoof Tzvetan Todorov is overleden

De Bulgaars-Franse filosoof Tzvetan Todorov is dinsdag 7 februari 2017 overleden. Hij werd 77 jarig en laat een indrukwekkend oeuvre achter dat doordrenkt is van zijn humanistische levensvisie. Hij werd in onze contreien bekend door zijn boeken Herinnering aan kwaad, bekoring van het goede, De nieuwe wereldwanorde en Angst voor de barbaren. Wie een inzicht wil krijgen van deze boeken kan op onze website de recensies lezen. Hierna volgt een recensie van Dirk Verhofstadt.

Georges Lorand: een transnationale progressieve liberaal

Het ideeënkader van de progressieve liberaal Georges Lorand was zeer vooruitstrevend, met opvattingen die in onze hedendaagse samenleving nog van tel zijn. Ondanks het feit dat het progressieve liberalisme als onafhankelijke partij maar een kort parlementair bestaan heeft gekend, had het een belangrijke invloed op andere politieke strekkingen. Zo was het programma van de Progressistische Congressen op vele punten vooruitstrevend en zijn tijd ver vooruit. Tekst van Nathan Lauwers.

Onlife van Katleen Gabriels verkozen tot Liberales-boek 2016

Katleen Gabriels beschrijft in ‘Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt' op een indrukwekkende manier de impact van de nieuwe media op het dagelijkse leven. Daarom roept ze op tot diepgaand debat over de mogelijk onwenselijke gevolgen van technologie. Het is een belangrijk boek dat breed gelezen moet worden, niet in het minst door onze politieke beleidsvoerders. U wordt uitgenodigd op de huldigingsavond met receptie op donderdag 26 januari 2017 om 20h00 in Het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent. Gratis, maar inschrijven moet op info@liberales.be.

Beoordeel het werk van Liberales

Hoe beoordelen onze lezers de nieuwsbrief van Liberales en het werk van Liberales in het algemeen? We vroegen het aan enkele opiniemakers. Maar we zijn ook benieuwd naar uw oordeel. Zeg ons gerust wat we beter zouden kunnen doen, welke boeken nog besproken moeten worden, wie we moeten uitnodigen op een lezing, en welke debatten we moeten organiseren. En heb je ergens een interessante tekst gelezen? Geef het ons dan door. Stuur uw reacties, kritiek en suggesties naar info@liberales.be.

De kernleden van Liberales

Dit is de 500ste nieuwsbrief die Liberales wekelijks stuurt naar meer dan 8.000 abonnees. Daarin publiceren we telkens een column, een essay, een interview, drie boekbesprekingen, een figuur van de week en een filmtip. Daarnaast organiseren we regelmatig debatten en voorstellingen van nieuwe boeken. Al deze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door een groep kernleden. Wie zijn dat? Hierna volgen hun namen en wat meer informatie over hun interesses. Wat hen bindt, is hun interesse in het liberale denken.

Leven en werk van Gotthold Lessing (1729-1781) - Gotthold Lessing

Gotthold Ephraim Lessing werd op 22 januari 1729 in Kamenz (Saksen) geboren als zoon van een predikant. Hij studeerde theologie. Journalistiek en toneel boeiden hem echter meer en daarin ging hij dan ook aan de slag. In Die Erziehung des Mensengeschlechts uit 1780 legde hij zijn ideeën over godsdienst en rationalisme neer. Lessings pleidooi voor tolerantie, universalisme en redelijkheid had nog een lange weg te gaan voor het werkelijkheid werd.

170 jaar Liberale Partij - Peter Laroy

Op 14 juni 1846 werd de Liberale Partij opgericht in Brussel. De bijeenkomst stond onder leiding van Eugène Defacqz. Er werden zes kernpunten naar voren geschoven: kieshervorming, onafhankelijkheid van de openbare macht, uitbouw van het openbaar onderwijs, herziening van de conservatieve wetgeving, toename van het aantal volksvertegenwoordigers en senatoren en het verbeteren van de levensomstandigheden van de werkende klasse. Tekst van Peter Laroy.