All in In Memoriam

In memoriam Guy Schrans (1937-2018)

Na zijn emeritaat legde Guy Schrans zich toe op het schrijven, vooral over zijn geboortestad Gent en over onderwerpen als de vrijmetselarij en het liberalisme. Zijn boeken – vaak met de steun van het Liberaal Archief uitgegeven – tonen zijn passie voor lokale geschiedenis, maar ook zijn parate feitenkennis en eruditie. Als voornaamste titels onthouden we Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw en Tussen burgerpak en blauwe kiel. Sociaal-liberalen te Gent 1789-1914, twee boeken die van blijvend belang zullen zijn voor het bestuderen van de Gentse (liberale) geschiedenis.