All tagged Islam

Weerbare democratie - Bastiaan Rijpkema

De kracht van Rijpkema’s argumentatie is dat hij zich niet laat leiden door politieke of emotionele elementen, maar zich strikt houdt aan politiek-filosofische en juridische beweegredenen. Het boek moet dan ook breed gelezen worden door politici, juristen en al wie begaan is met onze democratische samenleving die er dan ook de nodige conclusies moeten uittrekken. ‘Een weerbare democratie vraagt ook om weerbare democraten,’ zo eindigt Rijpkema zijn boek, en hij heeft gelijk.  

Waarom haten ze ons? - Frits Bosh

Naar aanleidingvan de vele al dan niet islamitische terreuraanslagen in Europa stelde een Nederlandse tv-presentator deze simpele vraag: waarom haten ze ons? Zeventien auteurs hebben geprobeerd deze vraag te beantwoorden. Alleen al daarvoor is het boek zeker het lezen waard, want men krijgt een brede waaier van gegronde, gefundeerde en soms wel eens minder sterke argumenten voorgeschoteld, en dat alles kan alleen maar het debat en de reflectie rond deze moeilijke materie verrijken. Recensie door Mark Bienstman.

Het knagende weten - Floris Cohen

Na de lectuur van Cohens boek weet de lezer hoe invloedrijke wetenschappers omgingen met het conflict tussen religie en wetenschap. Wat mij het meest wist te boeien was de genuanceerde aandacht van de auteur voor de combinatie van wetenschappelijke inzichten en de persoonlijke levensgeschiedenis van de wetenschappers die hij beschrijft. Achteraf bekeken zijn sommige details misschien niet altijd even relevant maar precies die verwevenheid maakt dat het boek prettig leest. Recensie door Lieven Pauwels.

Salafi-Jihadism: The History of an Idea - Shiraz Maher

Weinig groeperingen spreken in de moderne tijd zo tot de verbeelding als IS, Islamitische Staat. In de korte tijd dat deze beweging opgekomen is, tot bloei is gekomen, en as we speak weer ten onder dreigt te gaan zijn reeds boekenkasten hierover volgeschreven. IS, ondanks al haar gruwelijkheden, fascineert, en niet zonder reden. Maar wat zeker niet minder fascinerend, doch eveneens extreem gewelddadig, is, is het gedachtegoed waaruit IS voortkomt, het jihadistisch-salafisme. Recensie door Gert Jan Geling.

Waarom haten ze ons? van Frits Bosh

Naar aanleidingvan de vele al dan niet islamitische terreuraanslagen in Europa stelde een Nederlandse tv-presentator deze simpele vraag: waarom haten ze ons? Zeventien auteurs hebben geprobeerd deze vraag te beantwoorden. Alleen al daarvoor is het boek zeker het lezen waard, want men krijgt een brede waaier van gegronde, gefundeerde en soms wel eens minder sterke argumenten voorgeschoteld, en dat alles kan alleen maar het debat en de reflectie rond deze moeilijke materie verrijken. Recensie door Mark Bienstman.

Radicalisering ontrafeld - Teun van Dongen

Bij het peilen naar de motieven van ‘terroristen’, maakt de auteur een onderscheid tussen motieven die buiten de pleger zelf liggen, de zogenaamde politieke motieven. Het gaat onder meer over opstand tegen repressie, het afwijzen van uitbuiting en/of ellende van zijn medemensen, het stopzettenvan de‘grote samenzwering’ zoals daar zijn het kapitalisme, het kolonialisme, het imperialisme, het zionisme en/of het creëren van de heilstaat). Daarnaast zijn er de meer persoonlijke redenen. Recensie door Mark Bienstman.

De Koran uitgelegd - Rachid Benzine

Om kort te gaan, voor mij is de Koran een verwerpelijk inhumaan boek dat dweept en oproept tot geweld en waar ik geschokt door was. Ik wilde dus weleens weten wat Rachid Benzine, een Franse liberale islamkenner met Marokkaanse roots, daarvan vindt. In zijn zopas verschenen boek De Koran uitgelegd trekt hij royaal de kaart van de historische context. Zowat elke soeraparagraaf moet volgens hem tegen de politiek-culturele achtergrond van de 7de eeuw gelezen worden. Recensie door Leo De Haes

Etienne Vermeersch op boekpresentatie in Gent

De Nederlandse uitgeverij ‘De Blauwe Tijger’ presenteert op donderdag 11 mei om 20 uur Eddy Daniels met De kwestie M en Pierre Buyle met De Gifmenger. Beide auteurs maken zich zorgen over het falen van de multiculturele samenleving. Ze worden ingeleid door Wim Van Rooy, auteur van de bestseller Waarover men niet spreekt en besproken door Etienne Vermeersch. Dit vindt plaats in Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56 te Gent. Inschrijven kan op onderstaand webadres.

Erdogan. De nieuwe vader van Turkije - Nicolas Cheviron & Jean-François Pérouse

Hoewel Cheviron en Pérouse hun best doen om de positieve invloed van Erdogan op de Turkse samenleving te onderstrepen, valt op dat ze daar slechts enkele bladzijden voor nodig hebben. De rest van het boek is een ondubbelzinnig kritisch portret van een gewiekste, maar ook licht ontvlambare en botte populist die onder het mom van democratische verbeteringen zijn land meer dan ooit heeft geïslamiseerd en gepolariseerd. Erdogan de nieuwe vader van Turkije? Het vraagteken is op zijn plaats. Recensie door Joseph Pearce.

Clash - Mohamed Diab

Caïro, zomer 2013, twee jaar na de Egyptische revolutie die een eind maakte aan de dictatuur van Hosni Moebarak. Tijdens de afzetting van de islamitische president Morsi baant een politietruck vol opgepakte demonstranten zich een weg door de gewelddadige protesten. In de celwagen zitten aanhangers van de Moslimbroederschap, een westerse journalist en een gesluierde vrouw. Kunnen de gedetineerden hun uiteenlopende politieke en religieuze achtergronden overbruggen, en een kans maken om te overleven?

Broederschap. Pleidooi voor verbondenheid - Frans Timmermans

Timmermans bepleit terecht dat we meer dan ooit bereid moeten zijn om op te komen voor onze waarden, waaronder het ontzien en respecteren van minderheden en andersdenkenden. Maar, en dat schrijft hij niet, ook resoluut en veel harder opkomen voor onze fundamentele liberale grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van geloof en staat, de gelijkwaardigheid van elke mens en van man en vrouw in het bijzonder, en het recht op zelfbeschikking. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Vrij met kerstmis, niet met het offerfeest - Koert Van Espen

Het toekennen van nieuwe vakantiedagen op basis van religieuze voorkeuren zou kerk boven staat stellen, wat een ernstige aanfluiting zou zijn van onze seculiere staat, en is dus not done. Bovendien zou het nogal chaotisch worden als elkeen begint met vakantiedagen op te eisen op basis van zijn of haar persoonlijke religie: er zijn immers meer dan 200 religieuze feestdagen. Gelukkig viel dit jaar mijn eigen hoogdag op een zondag zodat ik als Pastafarian ten volle mijn rituelen kon beleven.

Waar zitten de ex-moslims? - Maarten Boudry

Hoeveel mensen kent u die vroeger moslim waren, maar nu ongelovig zijn? Dat dacht ik al. Ik ook niet. Ex-christenen ken ik in overvloed, zelfs ex-Jehova-getuigen en voormalige refo’s. Ik heb ook liberale moslimvrienden die de Koran in historisch perspectief lezen en met een grove korrel zout. Met bekeerlingen zijn we ook vertrouwd: mensen die vroeger geen geloof aanhingen, maar nu christen of moslim zijn. Ex-atheïsten, zo u wil. Maar ik ken niemand in mijn kennissenkring die de beweging van gelovige moslim naar atheïst maakte.

Mag je een 'speciaal' mens bewusteloos slaan? - Chris Michel

Stel: een jongerenbende van Gents-Turkse origine bedreigt een Gentse man van 85, al jaren. Ze vernederen hem als hij buitenkomt. Ze spuwen in zijn gezicht. Ze slaan om de paar weken zijn ramen in. Er volgen ontelbare andere pesterijen. Want de man, Hendrik, hangt slogans uit tegen onverdoofd slachten. En dat vinden sommige mensen niet leuk. Vorige week is Hendrik door jongeren voor zijn deur bewusteloos gestampt. Is dat belangrijk nieuws? Ja. Want de feiten zijn bij politie, justitie en pers al jarenlang bekend zonder dat iemand echt optreedt.

Kwaad. Nederlanders over immigranten - Joost Niemöller

In dit interviewboek spreekt de vroegere journalist en romancier Joost Niemöller met eenendertig ‘autochtone’ Nederlanders over de doorgeschoten politieke correctheid en de malaise die zij ervaren bij de rituele lofzang op de ideologie van het multiculturalisme, bij de ‘zegeningen’ van de migratie, bij de ‘verrijking’ van de diversiteit en bij het vredevolle karakter van de islam. Dit werk is het eerste waarin men de gewone Nederlander daarover aan het woord laat. Recensie door Wim Van Rooy.

Ga de strijd aan met de orthodoxe islam - Maarten Boudry

Voor Maarten Boudry is het duidelijk: links mag niet langer de kop in het zand steken als het over multiculturele zaken gaat. En niet alle bezorgde burgers wegzetten als racistisch klootjesvolk. “Kijk naar wat er vorig jaar gebeurde in Keulen. Daar was de eerste reflex dat er vooral niet uitgesproken mocht worden dat het wat te maken had met migratie of islam. Of de aarzeling van de CIA om de telefoongesprekken vrij te geven van de dader van de schietpartij in een homoclub in Orlando. Want in die gesprekken ging het over de islam.”

Verbied salafistische organisaties - Dirk Verhofstadt

Salafistische organisaties zijn dus niet onschuldig. Ze vormen de voedingsbodem voor de radicalisering van steeds meer moslims. Ze vormen een rechtstreeks gevaar voor onze democratische grondwaarden. Om die reden moeten ze verboden worden. Een weerbare democratie kan immers niet dulden dat ze ondermijnd wordt door de radicale islam. “We mogen niet langer tolerant zijn voor de intoleranten die tot doel hebben de tolerantie ten gronde te richten,” aldus Karl Popper, en hij had gelijk.

Mijn verlossing van het kwaad - Montasser AlDe'emeh

Net zoals veel andere meisjes radicaliseerde de Vlaamse moslima Intisar door het salafisme en stond op het punt om naar Syrië te vertrekken. Tot ze na de aanslagen in Parijs waarbij 130 doden vielen, hulp zocht bij jihadexpert Montasser Aled’emeh die jonge moslims probeert te weerhouden om IS te volgen en naar Syrië af te reizen. Het boek geeft een onthutsend beeld over de snelheid waarmee jonge moslims kunnen radicaliseren en sterkt mij in de overtuiging dat we het salafisme moeten verbieden. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Dictators - Chams Eddine Zaougui

De Arabische wereld is totaal nog niet klaar voor een constitutionele democratie. Het enige houvast van de auteur is het feit dat voor het eerst sinds het ontstaan van de Arabische staten het volk massaal op straat kwam om te protesteren tegen hun corrupte leiders. Ook de Franse Revolutie leidde niet meteen tot een democratie en was een jarenlang proces van vallen en opstaan, weet Zaougui. Maar één ding staat vast: dictators zijn geen deel van de oplossing. Sterker. Ze zijn het probleem. Recensie door Leo De Haes.

Al die aanslagen. Ik ben daar bang van - Luckas Vander Taelen

De invloed van religie is enorm toegenomen. Jongeren die nu in Brussel komen wonen zeggen niet: “Tiens, vroeger liepen er hier geen vrouwen met een hoofddoek rond.” Ik merk dat wél. De eerste generatie moslims leek vroeger op de katholieken, waarbij godsdienst tot het privédomein behoorde. Er waren toen ook nauwelijks moskeeën. Niemand had er last van. Ik dacht dat de derde en vierde generatie volledig geïntegreerd, zelfs geassimileerd zou zijn. Het omgekeerde is gebeurd. Interview door Sander Carollo.