All tagged islam

Patrick Loobuyck over 'Samenleven met gezond verstand'

Samenleven met gezond verstand, het nieuwe boek van filosoof en publicist Patrick Loobuyck kon onmiddellijk bij verschijning rekenen op heel wat positieve reacties van diverse opiniemakers. Reden te meer om een forum te geven aan Patrick Loobuyck, die in september 2016 nog een fel gesmaakte Rawls-lezing bracht in de Blauwe Zaal. In het boek gaat hij op zoek naar positieve elementen in ons huidige samenlevingsmodel. We mogen ons niet uit elkaar laten spelen door populisme en negativisme, maar we moeten ons inspannen om te verbinden in plaats van te polariseren.

Zijn het liberalisme en de islam met elkaar te verenigen - Gert Jan Geling

Op de Vrijdenkersdag 2016 van de atheïstisch-humanistische vereniging De Vrije Gedachte die in Utrecht werd georganiseerd, sprak ik over de vraag of een liberale islam wel bestond. Om tot een antwoord op deze vraag te komen formuleerde ik acht voor het liberalisme cruciale concepten, en bekeek per concept hoe de islam hiertegenover stond. Deze concepten zijn: vrijheid, individualisme, mensenrechten, secularisme, democratie, de open samenleving, het kapitalisme en sociale rechtvaardigheid.