All tagged Armoede

De individuele verantwoordelijkheid van een kind is nul - Andreas Tirez

Over het armoedebeleid van deze Vlaamse regering was ik in deze krant in 2014 al kritisch, omdat ik het stiefmoederlijk behandeld vond in het regeerakkoord. Het armoedebeleid was goed voor nog geen 400 woorden. Op een totaal van 24 beleidsdomeinen kreeg alleen dierenbescherming minder aandacht. Ik gaf toen nog het voordeel van de twijfel - je weet nooit of de daden de woorden niet zullen overtreffen - maar nu niet meer. Deze minister en bij uitbreiding deze Vlaamse regering zien armoedebestrijding niet als een prioriteit.

'Armoede is een gedeelde verantwoordelijkheid' - Bruno Vanobbergen

Mijn boek is niet zozeer een aanklacht, maar eerder een uitnodiging om opnieuw vanuit eenkinder- en mensenrechtenperspectief te denken. Neem nu de maximumfactuur in het onderwijs: dat lijkt te werken voor het basisonderwijs. Waarom kunnen we dan geen versie uitdenken voor het secundair onderwijs? Of denk aan vrije tijd: dat wordt vaak gezien als een extraatje. Maar uit cijfers blijkt dat een kwart van de Vlaamse gezinnen geen budget heeft voor één week vakantie per jaar. Interview door Stefanie Van den Broeck.