All tagged Europese Unie

WARNING Confederalisme = VLEXIT - Jeremy Stefens & Aimé Schrauwen

Vlaanderen dient vervolgens aan de Europese Unie een verzoek tot lidmaatschap in te dienen om zo de VLEXIT ongedaan te maken. Alle 27 lidstaten dienen hiermee akkoord te gaan en liefst zo snel mogelijk, want het economisch kerkhof Vlaanderen ligt dan reeds aan een infuus. Iedereen weet ondertussen dat de EU zeer snel beslissingen neemt…. Hopelijk zal uw (klein)kind terug zonder paspoortcontrole voorbij de Nederlandse grens geraken voor een zonnig dagje Zeeland. 

Dansende beren. Heimwee naar het communisme - Witold Szablowski

Szablowski wil in de eerste plaats aan de alarmbel trekken. ‘Een groot deel van de wereld,’ aldus de auteur, ‘verkreeg de vrijheid zonder daarop voorbereid te zijn. In de meest extreme gevallen kwam die vrijheid onverwacht of was ze zelfs ongewenst.’ Nu ze er is, is het de taak van de overheid om de vrijheid in goede banen te leiden. En hier loopt het dus vaak mis. Toen de zieke Fidel Castro in 2006 zijn taken aan zijn broer overliet, hoopten vele Cubanen dat het land zou veranderen. Maar niet meteen. Recensie door Joseph Pearce.

De kostprijs van de Europese Unie - Herman Matthijs

Zoals dit artikel aantoont, is de massale uitbreiding van de Unie geen budgettair succes te noemen. Hier komen we ook bij het kernpunt van de EU mislukking van deze eeuw: teveel lidstaten zijn toegelaten tot de EU, die er economisch-financieel niet klaar voor waren/zijn en enkel geïnteresseerd zijn in de Europese gelden. Zodoende moet er een duidelijkere financiering komen die minder de nadruk legt op subsidiestromen, maar op echte Europese uitdagingen.

De hoofdstad - Robert Menasse

Een roman over de EU, over wereldvreemde Europese ambtenaren? Je moet sterk in je schoenen staan om dat op het eerste gezicht doodsaaie onderwerp tot een leesbaar verhaal te maken. Maar de Oostenrijkse schrijver Robert Menasse doet het in De hoofdstad met verve, zwier en humor. Het heeft hem wel vijf jaar research gekost in Brussel. Het resultaat staat als een huis. Het boek ontving eind vorig jaar de Deutsche Buchpreis, zowat de belangrijkste onderscheiding voor Duitstalige fictie. Recensie door Leo de Haes.

Is Europa sociaal? - Geert Messiaen

Messiaen is niet blind voor de fouten in de Europese constructie. Hij geeft er zelfs felle kritiek op. In tegenstelling tot populisten die de EU overboord willen gooien, wil hij het echter juist versterken maar dan wel door de klemtoon te verleggen van het louter economische naar het sociale. Een EU die zorgt voor al haar burgers, met goede medische zorgen, behoorlijke pensioenen, sociale bescherming, bestrijding van armoede, steun aan de werklozen, betere arbeidsvoorwaarden, beheersing van de migratie en een leefbaar milieu. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Democratie is wat we er zelf van maken - Rolf Falter

Democratie is in haar essentie een systeem waarbij je de machtsoverdracht vreedzaam organiseert. Idealiter is dat tegenwoordig van centrum-links naar centrum-rechts en omgekeerd, na zo’n acht à tien jaar. Een nieuwe regering zet haar nieuwe frisse ideeën, die door de kiezer zijn goedgekeurd, om in beleid, verkrijgt een tweede ambtstermijn, zoekt verder in dezelfde richting, gaat wat overdrijven, verzandt in de karikatuur of de stagnatie. Dan is het tijd voor de aflossing.

Red Europa - Ulrike Guerot

Ulrike Guerot schreef een fenomenaal boek, waarin zij haar kritiek op de EU onderbouwd formuleert. Maar ze gaat veel verder dan enkel de kritiek en schetst een perspectief waar wij Europese burgers werkelijk iets aan hebben: een daadwerkelijke democratie van en voor burgers waar de schaal van de moderne maatschappij wordt teruggebracht naar autonome regio’s, waar de natiestaten worden afgebroken en waar op basis van het beginsel ‘één persoon, één stem’ een Europese regering wordt gekozen. Recensie door Enno Nuy.

Wij Europeanen - Wim de Wagt

Wim de Wagt brengt een verhaal van sterke politieke figuren die schipperend tussen ideaal en realiteit een betere wereld pogen te realiseren en dan dient men daaronder, in de nasleep van een vernietigende oorlog, vooral te verstaan het bewerkstelligen van een duurzame vrede door een nauwere samenwerking. Voor de Fransen, met als centrale persoonlijkheid Aristide Briand, was dat in de eerste plaats een politieke samenwerking, voor de Duitsers met Gustav Stresemann, een economische. Recensie door Hendrik Vanmassenhove.

De redders van het Avondland - Paul van Gageldonk

Het rechtspopulisme in Duitsland, en wellicht ook in de rest van Europa,  is niet zomaar onder één noemer te vatten. Dit is meteen ook tegelijk de sterkte én zwakte van dit fenomeen. Ze spreken misschien veel mensen aan, maar ze gaan ten onder door onderlinge verdeeldheid. Typisch voor Duitsland wordt dit verhaal dan nog verder gecompliceerd door twee andere historische gebeurtenissen die minder spelen in andere Europese landen: enerzijds de al dan niet gelukte verwerking van het oorlogsverleden. Recensie door Mark Bienstman.

How to stop Brexit - Nick Clegg

In zijn vlammend pamflet How To Stop Brexit maakt de voormalige liberale leider Nick Clegg brandhout van de Brexit en wijst hij op tal van zaken waarom de Britten zich tijdens de campagne hebben afgekeerd van de Europese Unie. Zo was er de misleidende campagne van de Brexiteers die op grote reclameborden beloofden dat door de Brexit elke week 350 miljoen pond van het Europees geld naar de nationale gezondheidsdienst (NHS) zou vloeien. Onmiddellijk  na de verkiezingen trokken ze deze belofte in. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Na de kater. Hoe we ons geloof in de EU verliezen - Bart Haeck

Bart Haeck probeert uit te zoeken waarom, zelfs in Vlaanderen, nog zo weinig overblijft van het oorspronkelijk onvoorwaardelijk geloof in het Europees project. Daarvoor gaat hij dieper in op de “politiek politicienne” rond zeven cruciale “kantelmomenten” in de recente geschiedenis van de EU, met name: het dossier Griekenland, de Brexit, het fenomeen van de Poolse loodgieter, de migrantencrisis, het Oosterweeldossier, de houding tegenover de multinationals, en de verweesde boeren. Recensie door Mark Bienstman.