All tagged Frankrijk

Tegen de terreur - Beatrice De Graef

Historica Beatrice de Graaf schreef met Tegen de terreur. Hoe Europa veilig werd na Napoleon daarover een even leerzaam als onthullend boek. Hoewel de auteur ook terrorisme-expert is en in die functie veel in de media geïnterviewd wordt, slaat ‘terreur’ in haar boek niet op islamitische of extreemrechtse aanslagen maar op het spook van de rode terreur die door Europa waarde na de Franse Revolutie én op het imperialisme van Napoleon of het ‘systeem van veroveringen’. Recensie door Leo De Haes

Godenslaap - Erwin Mortier

Godenslaap is een aanklacht, een waarschuwing, een donderpreek tegen het nationalisme en de waanzin van de oorlog die zoveel kapot maakt. Mortier sleurt de lezer mee in het levensverhaal van Helena, een stokoude vrouw, die terugblikt op haar leven, met als dramatisch dieptepunt de Eerste Wereldoorlog. Wat voor velen begon als een opwindend avontuur, veranderde al snel in een nachtmerrie die vier jaar lang zou duren en de loop van de geschiedenis en de levensloop van Helena danig zou beïnvloeden. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Toen het licht uitging in Parijs - Ronald C. Rosbottom

Zeventig jaar na het einde van de oorlog worstelt Frankrijk immers nog altijd met de herinneringen aan de beproevingen tijdens de bezetting. Waar eindigden de aanpassing en waar begon de collaboratie? Hield la collaboration horizontale ook heulen met de vijand in? Is geweldloos verzet wel echt verzet? Zijn verzetsstrijders helden van la France éternelle of zijn ze verantwoordelijk voor de dood van onschuldige burgers? En werd er genoeg gedaan om de Joden te redden? Recensie door Joseph Pearce.

Les Gardiennes - Xavier Beauvois

1915. Terwijl de mannen aan het front vechten voor het vaderland, bestieren de onvermoeibare Hortense en haar dochter op het platteland de familieboerderij. Wanneer Hortense de jonge Francine inhuurt als hulp, ontstaat er een band van wederzijds respect tussen hen. Het meisje, een harde en eerlijke werkkracht, denkt eindelijk een familie gevonden te hebben, maar wanneer ze verliefd wordt op George, de jongste zoon van Hortense, laaien de emoties hoog op.

De vroolijke tocht - Cyriel Buysse

Buysse vertrok vroeg in oktober 1910 vanuit zijn woonplaats in Afsnee samen met drie jonge stiefdochters. In die periode, zo schrijft en vertelt Hendryckx, waren er nog maar 6.000 auto’s in België. Toch bestond er al sinds 1899 een verkeersreglement. Zo mocht men maar 10 kilometer per uur rijden in de bebouwde kom en 30 kilometer daarbuiten, al zullen de avonturiers van die tijd zich niet veel aangetrokken hebben van die limieten, waardoor ze zich vaak de woede op hals haalden van de boeren. Recensie door Dirk Verhofstadt. 

Emmanuel Macron, ce n'est qu'un début! - Annemie Neyts

Macron lijkt een mix van pragmatisme en emotionele empathie – echt of gefingeerd – te hanteren om zijn gesprekspartners te benaderen. Geen opgestoken vingertje, geen etalage van de eigen principes inzake mensenrechten, rechtsstaat en democratie, maar het zoeken naar een basis om gemeenschappelijke acties mogelijk te maken. Althans zo interpreteer ik het. Wie zaken, ook politieke zaken, wil doen met de VS, kan niet anders dan met de Trump administratie proberen samen te werken, of je die nu apprecieert of niet.

Onderworpen - Michel Houellebecq

De Franse schrijver Michel Houellebecq schetst een bijzonder onaangenaam toekomstbeeld van hoe gemakkelijk het bolwerk van vrijheid en Verlichting, de Sorbonne Universiteit, zwicht voor de islam. De roman Onderworpen is een dystopie. Een nachtmerrie. Toch is elk nieuw boek van Houellebecq is een sensatie: wat kan die man schrijven! Maar wat hij schrijft is verontrustend. Je kunt moeilijk sympathie hebben met de seksistische anti-feministische hoofdpersoon François. Recensie door Floris van den Berg.

De eeuw van Sartre - Bernard-Heny Lévy

Dit boek biedt een schitterend uitzicht op de Franse, zelfs Europese filosofie tijdens de voorbije eeuw. Daarin speelde Sartre onmiskenbaar een belangrijke rol. Maar gewild of ongewild herleidt Lévy de ‘belangrijkste Franse filosoof van de twintigste eeuw’ tot een voetnoot, een steentje in de schoen, of beter nog, een miezerige hobbel in de loop van de geschiedenis. De grote verdienste van Lévy is dat hij Sartre herleidt tot zijn essentie: een dove klokkenluider.