All tagged Humanisme

Humanisme als zelfbeschikking - Rob Tielman

Nederland anno nu is Utopia, een land waar in historisch en geografisch perspectief een ongekend grote mate van zelfbeschikking van individuen is en ook nog een ongekende mate van welvaart voor iedereen. We zijn geneigd dit voor lief te nemen, maar deze utopie is niet vanzelf ontstaan. Er is hard gewerkt om de vrijheid van individuen om zelf hun leven vorm en zin te geven te realiseren. Tielman is een van de mensen die een leven lang hebben gewerkt aan de verwezenlijking van deze samenleving. Recensie door Floris van den Berg.

Filosoof Tzvetan Todorov is overleden

De Bulgaars-Franse filosoof Tzvetan Todorov is dinsdag 7 februari 2017 overleden. Hij werd 77 jarig en laat een indrukwekkend oeuvre achter dat doordrenkt is van zijn humanistische levensvisie. Hij werd in onze contreien bekend door zijn boeken Herinnering aan kwaad, bekoring van het goede, De nieuwe wereldwanorde en Angst voor de barbaren. Wie een inzicht wil krijgen van deze boeken kan op onze website de recensies lezen. Hierna volgt een recensie van Dirk Verhofstadt.