All tagged Liberalisme

De liberale democratie staat onder druk - Dirk Verhofstadt

In een ophefmakend interview met Poetins huisideoloog Alexander Doegin (De Standaard, 20/11) zegt die laatste dat het liberalisme op zijn laatste benen loopt. Hij keert zich nadrukkelijk tegen de vrijheid en vooruitgang. In zijn laatste boek The Fourth Political Theory verdedigt hij een terugkeer naar het verleden, de Russische nationalistische collectieve identiteit waaraan de individuele mens zich moet onderwerpen. In de praktijk zien we hoe Rusland steeds meer afglijdt naar een dictatuur.

Dirk Verhofstadt en 'De geschiedenis van het liberalisme'

Liberales, het Liberaal Archief en uitgeverij Houtekiet organiseren op donderdag 9 november 2017 om 20 uur de voorstelling van De geschiedenis van het liberalisme het nieuwste boek van Dirk Verhofstadt. De inleidingen worden gegeven door Minister van Staat Annemie Neyts en professor emeritus Boudewijn Bouckaert. Daarna volgt een powerpresentatie over het boek en een receptie aangeboden door het Liberaal Archief. De inkom is gratis, maar inschrijven is verplicht via verhofstadt.dirk@telenet.be.

The Retreat of Western Liberalism - Edward Luce

In The Retreat of Western Liberalism probeert Edward Luce een antwoord te geven op de vraag hoe het allemaal zover is kunnen komen. En vooral wat de mogelijke rampzalige gevolgen kunnen zijn van Trumps politiek, zowel in de VS als in de rest van de wereld. Luce vertrekt van zijn jeugd, toen Francis Fukuyama poneerde dat de strijd tussen de ideologieën voorbij was en de liberale democratie gewonnen had. Het einde van de geschiedenis dus, een standpunt dat de auteur ooit deelde. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Liberalisme. Het verhaal van een idee - Edmund Fawcett

In zijn boek Liberalisme. Het verhaal van een idee schetst journalist Edmund Fawcett een fascinerend beeld van de opkomst, de tijdelijke ondergang, de wederopstanding en de actualiteit van het liberale denken. Dat het liberalisme kon doorbreken is een wonder op zich. De essentie ervan is immers het individualisme, een term die vaak negatief beoordeeld wordt, maar die in feite een bijzonder progressieve gedachte is. Het betekent immers het recht op zelfbeschikking van elke mens. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Tussen burgerpak en blauwe kiel - Guy Schrans

“Er bestaan tal van misverstanden over het liberalisme. Voor sommigen is het een ander woord voor conservatisme, bourgeois, kapitalisme, egoïsme, onverschilligheid voor wie het moeilijk heeft, enz… De geschiedenis leert nochtans dat het liberalisme een progressieve en optimistische beweging is die opkomt voor de vrijheid en de zelfbeschikking van alle mensen, voor gelijke kansen, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten,” schrijft prof. em. Guy Schrans in Tussen burgerpak en blauwe kiel. Recensie door Dirk Verhofstadt.

De open samenleving en haar vijanden - Karl Popper

De open samenleving en haar vijanden van de Oostenrijks-Britse filosoof Karl Raimund Popper wordt algemeen beschouwd als een sleutelwerk in de wereldgeschiedenis. Volgens de Britse krant The Times is het ‘een van de belangrijkste boeken van de eeuw’ en Bertrand Russell noemde het ‘een werk van het allergrootste belang, dat gelezen moet worden vanwege de meesterlijke kritiek op de vijanden van de democratie van vroeger en nu’. In meer dan 800 bladzijden opent Popper een regelrechte aanval op de ideeën van Plato, Hegel en Marx

Nieuwe vrijheid - Gwendolyn Rutten

Nieuwe Vrijheid is opnieuw een even vurig als aanstekelijk pleidooi voor een optimistisch vrijheidsideaal. Het boek leest als een trein en bevat een wervelwind aan frisse ideeën voor een betere toekomst. Bovenal is het een krachtige oproep tot zelfbeschikking en emancipatie, over grenzen en generaties heen. Met deze oproep wil Rutten ons allen wakker schudden. Wij moeten de vrijheid heroveren en opeisen, zowel in naam van onszelf als voor iedereen die nog onderdrukt wordt. Recensie door Frederic Heylen.

De bescheidenheid van de liberale democratie maakt ze superieur - Andreas Tirez

De superioriteit van de liberale democratie is paradoxaal. Ze is zeer bescheiden over hoe het goede leven er moet uitzien, maar tegelijk onbescheiden omdat ze duidelijk stelt dat niemand voor anderen kan bepalen wat het goede leven is. Zelfs een overweldigende democratische meerderheid kan niet tornen aan de individuele vrijheden. Zelfs als morgen het Belgische parlement unaniem stemt dat een hoofddoek dragen op straat niet kan, zal die wet door een rechter vernietigd worden.

Nieuwe vrijheid - Gwendolyn Rutten

Met Nieuwe vrijheid positioneert Rutten zich zeer duidelijk ten opzichte van de andere ideologieën in een boek boordevol ideeën. Zo komt onder meer haar visie op de vakbond van de toekomst en een pleidooi voor een moderne rationele islam aan bod. Rutten durft stelling te nemen en problemen helder te benoemen. Wanneer ze het belang van vrijheid voor emancipatie beschrijft, doet ze dit door consequent op te komen voor degene wiens vrijheid het meest in het gedrang komt. Recensie door Johannes Derboven.

De christelijke wortels van het liberale denken - Gert Jan Geling

In liberale kring roept de stelling dat onze cultuur christelijk is nogal eens wat weerstand op. Natuurlijk, niet alleen het christendom heeft Europa gevormd. De Grieks-Romeinse cultuur heeft net zo goed hier een uiterst belangrijke rol bij gespeeld, net als pre-christelijke heidense religies. En zo zijn er vele andere invloeden geweest die Europa tot Europa gemaakt hebben. Maar dat alles neemt niet weg dat eeuwen van christendom cruciaal geweest zijn voor de totstandkoming van Europa.

'De vrolijke feminist' - Floris van den Berg

De inhoud van het boek is niet zo vrolijk. Hoofdstuk na hoofdstuk spreekt de auteur zijn afkeer uit voor praktijken die gewoon afschuwelijk zijn zoals huiselijk geweld, kindbruiden, besnijdenissen, gedwongen huwelijken, verkrachtingen, verstotingen en gevallen van eerwraak die gebeuren in naam van culturele en religieuze tradities, en die vandaag vooral voorkomen binnen de moslimwereld. Al blijft hij niet blind voor vrouwenonderdrukking in de westerse wereld. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Georges Lorand: een transnationale progressieve liberaal

Het ideeënkader van de progressieve liberaal Georges Lorand was zeer vooruitstrevend, met opvattingen die in onze hedendaagse samenleving nog van tel zijn. Ondanks het feit dat het progressieve liberalisme als onafhankelijke partij maar een kort parlementair bestaan heeft gekend, had het een belangrijke invloed op andere politieke strekkingen. Zo was het programma van de Progressistische Congressen op vele punten vooruitstrevend en zijn tijd ver vooruit. Tekst van Nathan Lauwers.

Tijd om op te staan - Claude Nijs

We staan voor grote economische, politieke en sociale uitdagingen. Met de komst van Donald Trump, de Brexit, en het succes in de peilingen voor Marine Le Pen, Geert Wilders en Frauke Petry is het ideologische debat er weer helemaal terug. Het gaat om een cruciale strijd tussen de liberale open samenleving en de nationalistische gesloten samenleving. We mogen niet langer stilzwijgend of onverschillig afwachten. Het is tijd om de open samenleving te verdedigen. Beste liberalen, kom in beweging, het is tijd om op te staan.

Vrijheid voorop. Een kennismaking met het liberalisme - Patrick Stouthuysen

Het liberalisme vertrekt van de individuele keuzevrijheid. Dit heeft de liberale partij echter niet altijd de sterke electorale winst opgeleverd die het verdiende, aldus Stouthuysen, Veel mensen zijn wel overtuigd geraakt van liberale waarden, zonder dat ze voor liberale partijen stemden. Daarbij is het niet makkelijk voor liberale partijen om een strakke partijstructuur op te bouwen, juist omdat individuele vrijheid zo’n hoog goed is. Maar er zijn ook uitgesproken voordelen aan het individuele denken. Tekst van Tinneke Beeckman.