All tagged Mohammed

Mohammed en het ontstaan van de islam - Marcel Hulspas

Over Mohammed en het ontstaan van de islam schreef Marcel Hulspas een bijzonder lijvig boek. Wie was Mohammed? Wat was zijn boodschap? En hoe kon de islam zich in zo korte tijd zo enorm verbreiden? De auteurs schetst een genuanceerd beeld van de Profeet en de toenmalige wereld. Aan de hand van islamitische en niet-islamitische bronnen en de oudste biografieën over hem laat Hulspas zien dat Mohammed onderdeel uitmaakte van een brede religieuze hervormingsbeweging in Arabië. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Mohammed. Perspectieven op de Profeet - Christian Lange

Mohammed heeft echt bestaan, dat is zowat het enige dat vaststaat. Deze peulenschil aan kennis heeft niet belet dat er dikke biografieën over de profeet geschreven zijn en dat de stroom van hagiografische teksten door de eeuwen heen is blijven aanzwellen, tot vandaag de dag. Kort door de bocht: elke auteur, elke islamitische afsplitsing, elk tijdperk, elke regio heeft zijn eigen Mohammed bij elkaar verzonnen, vaak toegesneden op het gebruik in eigen belang. Recensie door Leo De Haes.

Mohammed en het ontstaan van de islam - Marcel Hulspas

In de loop van de zesde eeuw begonnen Arabische schrijvers en dichters de ‘oorspronkelijke’ Arabische cultuur te verheerlijken, schrijft Hulspas. ‘De Arabieren, zo zeiden ze, moesten niet hun buren imiteren maar hun eigen gewoonten en gebruiken herontdekken en cultiveren (…) Echte Arabieren streefden naar het oude, zuivere leven in de woestijn.’ Het is in die context dat in de woestijnsteden op het Arabische schiereiland een religieus zelfbewustzijn bloeide. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Koningen, Kruisvaarders & Kaliefen - Brian Katlos

Met de terreurdaden van Islamitische Staat lijkt er opnieuw een jihad bezig in het Midden-Oosten, en dan valt al snel de vergelijking met wat zowat duizend jaar geleden gebeurde tijdens de kruistochten. Ook toen leek er een onverbiddelijke strijd bezig tussen christenen, joden en moslims. Maar was dat religieus geweld van die periode wel zo belangrijk als we tegenwoordig willen geloven? Brian Catlos schreef er een lijvig boek over waarin hij terugkeert naar de elfde eeuw. Recensie door Dirk Verhofstadt.