All tagged Mozart

Thuis in muziek - Alicja Gescinska

Muziek verbinden aan normatieve oordelen is ondoenbaar, want voor elk voorbeeld waarin muziek een positieve rol speelt (of speelde), staan evenveel voorbeelden die het omgekeerde aantonen. Mensen die buitengewone muziek maken of ervan genieten, kunnen nog steeds bijzonder slecht zijn. Gescinska verwijst zelf naar de nazi’s die overdag Joden vermoordden, maar ’s avonds konden genieten van een prachtig muziekstuk. Het schone en het goede zijn dus niet met elkaar verbonden. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Mijn leven met Mozart - Eric-Emmanuel Schmitt

Schmitt eindigt zijn tekst met Die Zauberflöte, allicht het meest gekende werk van Mozart. Het is muziek die je terugvoert naar de kommerloze kindertijd, een tijd waar je je maar bewust van bent als die eenmaal voorbij is. Voor de auteur verlies je daarbij elke behoefte ‘aan het epateren van idioten, betweters en semi-intellectuelen’. En het geeft je opnieuw vertrouwen en de overtuiging dat een welwillende geest over ons waakt. Die Zauberflöte brengt de macht van de muziek over de menselijke geest tot uitdrukking. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Mozart. De Engel van Salzburg - Martin van Amerongen

Van Amerongen heeft het niet begrepen op de doorgaans romantische biografieën die na de dood van Mozart in veelvoud verschenen. De romantiek, zo stelt hij, zorgde ervoor dat zowat alles uit vroegere perioden ‘werd vervalst, verdraaid, versentimentaliseerd en verchristelijkt’. Dus ook het leven en de dood van Mozart. Daarmee gaat hij in tegen de overgeleverde en traditionele geschiedschrijving waarin de dood van de componist wordt toegeschreven aan allerlei complotplannen. Recensie door Dirk Verhofstadt.