All tagged Ongelijkheid

Ongelijkheid - Anthony Atkinson

Atkinson wijst erop dat de ongelijkheid in Europa in de decennia na de oorlog werd teruggedrongen maar dat die weer fors toenam in de jaren tachtig. Hij is ervan overtuigd dat de politiek van na de oorlog als richtsnoer kan dienen ‘om beleidsmaatregelen voor de toekomst te nemen’. Hij doet voorstellen om de kloof tussen rijk en arm te dichten. Zijn doel, zo schrijft hij, is niet te komen tot volledige gelijkheid, maar wel om de ongelijkheid terug te dringen tot een lager niveau. Recensie door Dirk Verhofstadt.