All tagged Popper

Professorale belevenissen - Boudewijn Bouckaert

Boudewijn Bouckaert slaagt erin om een droge materie zoals de basisbeginselen van het recht op een bevattelijke en levendige manier uit te leggen. Niet voor niets krijgt hij als lesgever steeds een hoge score van zijn studenten, gebuisd of niet gebuisd. Bouckaert is dan ook een professor in de ware zin van het woord, iemand die zijn expertise op een bevattelijke manier publiekelijk verkondigt, maar tevens de controverse niet schuwt door zijn persoonlijke visie met overtuiging te verdedigen. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Morele helderheid - Susan Neiman

Susan Neiman kreeg wereldwijde bekendheid met haar boek Het kwaad denken. Een andere geschiedenis van de filosofie en wordt samen met Martha Nussbaum beschouwd als een van de meest invloedrijke filosofen van onze tijd. In Het kwaad denken toonde ze aan dat het probleem van het kwaad noch behoort tot de ethiek, noch tot de metafysica, maar eerder de band tussen beide vormt. Daarmee geeft ze indirect aan dat de vraag naar de zin van het leven op zich niet te beantwoorden is. Dit is een indrukwekkend boek, vooral voor filosofen en ethici. Recensie door Dirk Verhofstadt.