All tagged Salafisme

De weg naar radicale verzoening - Montasser AlDe'emeh

‘Ik pleit voor verzoening, niet voor uitdieping van de kloof in onze samenleving, zoals extreemrechts en populisten doen,’ zo besluit AlDe’emeh zijn vlammend betoog, waarin iedere zin een mokerslag vormt. Dat komt ook door de scherpe interviewstijl van Jan Lippens die geen enkel gevoelig onderwerp schuwt. Dit boek zou verplichte lectuur moeten zijn, zeker voor politici, maar evenzeer voor de moslimgemeenschap in ons land. De analyse van AlDe’emeh is bijzonder hard maar terecht. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Salafi-Jihadism: The History of an Idea - Shiraz Maher

Weinig groeperingen spreken in de moderne tijd zo tot de verbeelding als IS, Islamitische Staat. In de korte tijd dat deze beweging opgekomen is, tot bloei is gekomen, en as we speak weer ten onder dreigt te gaan zijn reeds boekenkasten hierover volgeschreven. IS, ondanks al haar gruwelijkheden, fascineert, en niet zonder reden. Maar wat zeker niet minder fascinerend, doch eveneens extreem gewelddadig, is, is het gedachtegoed waaruit IS voortkomt, het jihadistisch-salafisme. Recensie door Gert Jan Geling.

De Koran uitgelegd - Rachid Benzine

Om kort te gaan, voor mij is de Koran een verwerpelijk inhumaan boek dat dweept en oproept tot geweld en waar ik geschokt door was. Ik wilde dus weleens weten wat Rachid Benzine, een Franse liberale islamkenner met Marokkaanse roots, daarvan vindt. In zijn zopas verschenen boek De Koran uitgelegd trekt hij royaal de kaart van de historische context. Zowat elke soeraparagraaf moet volgens hem tegen de politiek-culturele achtergrond van de 7de eeuw gelezen worden. Recensie door Leo De Haes

Verbied salafistische organisaties - Dirk Verhofstadt

Salafistische organisaties zijn dus niet onschuldig. Ze vormen de voedingsbodem voor de radicalisering van steeds meer moslims. Ze vormen een rechtstreeks gevaar voor onze democratische grondwaarden. Om die reden moeten ze verboden worden. Een weerbare democratie kan immers niet dulden dat ze ondermijnd wordt door de radicale islam. “We mogen niet langer tolerant zijn voor de intoleranten die tot doel hebben de tolerantie ten gronde te richten,” aldus Karl Popper, en hij had gelijk.