All tagged Thomas Jefferson

Geschiedenis van de Verenigde Staten - Frans Verhagen

Verhagen voert de grote maatschappelijke tegenstellingen in Amerika terug op de founding fathers Jefferson en Hamilton. Thomas Jefferson, de derde president en hoofdopsteller van de grondwet, wilde de macht delegeren naar de staten, hoe democratischer hoe beter want hij was bang voor tirannie. Hij wilde ook een kleine overheid, grote persoonlijke vrijheid voor de burgers en een politiek systeem van zelfstandig denkende individuen. Bovendien zag hij Amerika als een uitgesproken landbouwnatie. Recensie door Leo De Haes.