All tagged Vluchtelingen

Waar zijn ze? - Hilde Vautmans

In 2016 bracht Europol aan het licht dat zo’n 10.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verdwenen waren in Europa. Ook in België verdwijnen er niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Zo kwamen er in 2017 124 nieuwe meldingen binnen bij Child-focus. De Dienst Voogdij spreekt zelfs van 618 verdwijningen in 2017. Wanneer iemands kat of hond verdwijnt, zie ik onmiddellijk foto’s op sociale media die massaal gedeeld worden. Gaat het over een kind op de vlucht dan blijft het oorverdovend stil. Tekst van Hilde Vautmans.

Stop met Holocaustanalogieën in het vluchtelingendebat - Thibault Viaene

In een ideale wereld zou ik als liberaal en humanist pleiten voor een uitermate flexibel migratiebeleid (politiek én economisch). Mijn pragmatische zelf zegt evenwel dat het culturele en economische absorbatievermogen van Europa niet oneindig is, zeker in tijden van religieuze turbulentie en op barsten staande sociale voorzieningen. Die vaststelling maakt mij echter nog niet tot een fascist of een Chamberlain-achtige naïeveling die de weg plaveit voor een herhaling van de WO2-horror.