All tagged algoritmes

De moordlustige algortimes van Bol.com - Pieter Buteneers

Maar bij Bol.com zijn de algoritmes dus koning. Elk vooroordeel of elke misconceptie over de wereld ten spijt. Dat betekent dus dat Bol.com pseudowetenschap voorschotelt als je naar literatuur over vaccinaties zoekt. De algoritmes bij Bol.com hebben geen wetenschappelijke opleiding. Ze weten dus niet dat het ontmoedigen van vaccinaties leidt tot uitbraken van ziektes die we hier al lang niet meer kennen. De ingenieurs achter het algoritme weten dit echter wel.

21 lessen voor de 21ste eeuw - Yuval Noah Harari

Volgens sommige joodse wijsgeren – en ook hier is Harari aan het woord – verwijst het beroemde gebod ‘heb uw naasten lief als uzelf’ alleen naar joden en is er geen enkel gebod dat zegt dat je gojim lief moet hebben. En zo zijn er ook veel rabbijnen die verkondigen dat het leven van een jood meer waard is dan het leven van een niet-jood. Maar hoe het ook zij, noch de bijbel, noch de koran, noch de talmoed is op enigerlei wijze de exclusieve bron van de menselijke moraal. Recensie door Enno Nuy.

The People vs. Democracy – Yascha Mounk

Het ondemocratisch liberalisme zien we volgens Mounk onder meer in de vorm van het rechtvaardigen van het terugdringen van democratische inspraak ten behoeve van de bescherming van rechten, de voortschrijdende Europese integratie, de opwaardering van besluitvormingsprocessen van nationaal naar Europees niveau, en de toenemende technocratisering van het bestuur. De opkomst van het ondemocratisch liberalisme vormt, tezamen met de opkomst van de illiberale democratie, de grote crisis die de democratie nu doormaakt. Recensie door Gert Jan Geling.