All tagged autochtone ondernemers

Baanbrekers. Kracht uit afkomst - Güler Turan

We leven in een maatschappij waarin het ondernemerschap om allerlei redenen soms met argusogen wordt bekeken. Nochtans zorgen ondernemers voor tewerkstelling en dus ook welvaart. Daar nemen ze ook grote risico’s voor. In dit klimaat blijkt het voor de specifieke categorie van ondernemers met een migratieachtergrond des te moeilijker om succes te oogsten. Dat is betreurenswaardig, want hebben hen hard nodig. Ondernemen is de hoeksteen waarop onze maatschappij gefundeerd is. Tekst van Claire Tillekaerts.