All tagged begrotingstekort

Het paarse begrotingsparcours was goed tot zeer goed - Andreas Tirez

De paarse regeringen liepen een veel beter begrotingsparcours dan de huidige regering zal doen. Over de achtjarige regeerperiode zakte de schuldgraad van 114% in 1999 naar 87% in 2007 of een reductie met 27% (gebaseerd op herziene cijfers). Daarmee deed België het veel beter dan elders. In onze buurlanden en de Scandinavische landen daalde de schuld tijdens die periode gemiddeld met slechts 9 procent, of drie keer lager dan bij ons. Globaal genomen was het begrotingsparcours van paars dus goed tot zeer goed.