All tagged darwinisme

Daders en slachtoffers - Groep Lucienne

n haar masterproef toonde Leni De Mulder dat de hulpverlening voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld zowaar nog meer te wensen over laat dan deze voor vrouwelijke slachtoffers. Hoewel wetenschappelijk onderzoek aantoont dat daders veelal aanvankelijk zelf slachtoffer waren. Met andere woorden iedere verkrachting, is een potentiële oorzaak van een nieuwe verkrachting.