All tagged egalitarisme

Verzet! Pleidooi voor communisme - Gustaaf Peek

Dit boek(je) – eerder een pamflet – probeert de lezer warm te maken voor de ‘zegeningen’  van het communisme. Via een oppervlakkige opsomming van al de vermeende zwakheden  van het kapitalisme, worden eerst al de kwalen  van ons huidig “systeem” beschreven, om dan te komen tot de centrale vraag: “Waarom heeft democratie  het aan kapitalisme  inherente machtsverschil nog niet opgelost?” Helaas zijn de opgesomde oorzaken al even oppervlakkig  als de analyse van de beschreven kwalen. Recensie door Mark Bienstman.