All tagged empathie

Ik wens de samenleving wat meer mentale rust - Patrick Loobuyck

Ik wens onze samenleving in 2018 meer mentale rust toe. We kunnen daar met zijn allen – van links tot rechts, meerderheid en minderheden – aan bijdragen door met wat meer empathie en gevoel voor wederkerigheid over samenlevingsproblemen te spreken, door ons beter te informeren en niet al te snel te oordelen, door te luisteren en ons open te stellen.  En ik weet het: politici en journalisten zijn ook maar mensen. Dat neemt niet weg dat ze een bijzondere taak hebben om te genezen in plaats van te verzieken.

Het empathisch teveel - Ignaas Devisch

Dit eerder beknopt boek snijdt een erg brandend actueel thema aan. In deze eindejaarsperiode (met onder meer de Music for Life mobilisatie van ‘warme’, menselijke solidariteit) wordt er weer veel gepraat en geschreven over onze blijkbaar harde, koele, egoïstische samenleving. Als ‘tegengif’ wordt dan naar voren geschoven dat we met zijn allen meer empathie moeten betonen, dat we ons dus meer moeten (leren) inleven in de leefwereld van onze minder fortuinlijke medemens. Recensie door Mark Bienstman.

The Theory of Moral Sentiments - Adam Smith

Elke handeling wordt teruggekaatst door anderen en de mens is voortdurend bezorgd hoe de anderen op hem reageren. Deze vaststelling vormt de kern van Adam Smith’s boek The Theory of Moral Sentiments waarin hij op zoek gaat naar het ontstaan en het functioneren van de moraal. Daarin zijn de behoefte aan sympathie enerzijds en de angst op onbegrip of afkeuring anderzijds steeds aanwezig. Smith ziet de moraal als resultante van een aanpassingsmechanisme van de individuele gevoelens. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Gewone deugden - Michael Ignatieff

In zijn boek Gewone deugden. Samenhang in een verdeelde wereld laat de Canadese hoogleraar Michael Ignatieff zien dat deugden zoals tolerantie, vergevingsgezindheid, vertrouwen en veerkracht niet zozeer kosmopolitisch zijn, maar kernwaarden die lokale bevolkingen juist boven het universele plaatsen en de wensen en verlangens van de eigen groep boven die van vreemden plaatsen. Tot die conclusie kwam hij na een reis van drie jaar in acht verschillende landen. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Kijken naar de pijn van anderen - Susan Sontag

Elke dag worden we overspoeld met beelden over oorlog, geweld en terreur. Wat doet die dagelijkse portie wreedheid en verschrikking met ons? Worden we erdoor beïnvloed? Krijgen we een afkeer voor geweld? Of leidt het juist naar wraak? In haar boek Kijken naar de pijn van anderen maakt Susan Sontag duidelijk hoe beelden kunnen aanzetten wraak of gène en bespreekt ze bekende afbeeldingen van wreedheden, van de schilderijen van Goya tot de beelden van 9/11. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Wereldrijk voor een dag - Amy Chua

In Wereldrijk voor een dag beschrijft Amy Chua een reeks overeenkomsten tussen het Perzische en Romeinse imperium, de Chinese Tangdynastie, het Mongoolse, Nederlandse en Britse rijk, en de VS. Elk op zich zijn deze grootmachten er in de loop van de geschiedenis in geslaagd een groot deel van de wereld te onderwerpen of hun zienswijzen op te leggen. De meest opvallende gelijkenis was hun strategische tolerantie en hun vermogen om het talent van hun rivalen aan te trekken en in dienst te stellen van zichzelf. Recensie door Dirk Verhofstadt.