All tagged euro

De kostprijs van de Europese Unie - Herman Matthijs

Zoals dit artikel aantoont, is de massale uitbreiding van de Unie geen budgettair succes te noemen. Hier komen we ook bij het kernpunt van de EU mislukking van deze eeuw: teveel lidstaten zijn toegelaten tot de EU, die er economisch-financieel niet klaar voor waren/zijn en enkel geïnteresseerd zijn in de Europese gelden. Zodoende moet er een duidelijkere financiering komen die minder de nadruk legt op subsidiestromen, maar op echte Europese uitdagingen.

De nieuwe politiek van Europa - Luuk Van Middelaar

In De nieuwe politiek van Europa schetst historicus Luuk van Middelaar haarscherp hoe de regelfabriek Europa onder invloed van de recente crises – de euro, de migratie, het failliete Griekenland, de Brexit, de oorlog in Oekraïne, de verkiezing van Donald Trump… – noodgedwongen veranderd is in wat de auteur ‘gebeurtenissenpolitiek’ noemt. Deze nieuwe, veel actievere aanpak verschilt wezenlijk van de dagjespolitiek van de bureaucratische regelgeving in Brussel. Recensie door Leo De Haes.