All tagged euthanasie

Palliatieve Sedatie - Wim Distelmans

Bij euthanasie vraagt de patiënt zelf uitdrukkelijk een vroegtijdig einde te maken aan zijn leven, terwijl bij palliatieve sedatie de patiënt, maar meestal het medisch personeel (al dan niet in samenspraak met de familie) het fysieke lijden en de pijn wil verzachten door het bewustzijn van de patiënt te verlagen, ZONDER daarom het leven vroegtijdig te willen beëindigen. Dit laatste kan gebeuren ten gevolge van dit medisch ingrijpen, maar is zeker niet het initiële opzet. Recensie door Mark Bienstman.

Kerkelijke hypocrisie over euthanasie - Rudi Collijs

Dat het al een hele tijd rommelt in het land van de religieuze orde der Broeders van Liefde was al langer bekend. Kern van de onenigheid is de houding tegenover euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Het kwam uiteindelijk zover, dat een heuse scheiding tussen de Belgische afdeling en hoofdhuis ‘Rome’ bijna niet meer te vermijden leek. Spierballengerol  en blufpoker vanuit het Vaticaan versus de nederige, maar stijfkoppige bede om luisterbereidheid vanuit België.