All tagged feminisme

Conservatief lustobject – Sara De Mulder

In onze samenleving behoort seksualiteit per definitie tot de privésfeer. Het openbare domein wordt geacht niet seksueel getint te zijn. Mensen hebben geen seksuele betrekkingen in deze publieke ruimte. Doet men dit toch dan is dit strafbaar. Wij gebruiken de publieke ruimte om ons te verplaatsen van en naar het werk, om boodschappen te doen en onze vrije tijd in te vullen. Op die momenten zijn wij niet bezig met seksuele driften en lijden wij evenmin onder één of andere oncontroleerbare voortplantingsdrang.

Colette - Wash Westmoreland

Frankrijk, begin 20e eeuw. Het jonge plattelandsmeisje Colette (Keira Knightley) trouwt de beroemde schrijver Henri ‘Willy’ Gauthier-Villars (Dominic West) en doet zo haar intrede in de Parijse high society. Al snel overtuigt Willy haar om als zijn ghostwriter te fungeren. Colette gaat akkoord en schrijft een semi-autobiografische roman over een brutaal en slim plattelandsmeisje, 'Claudine'. Het boek groeit uit tot een ongekend succes. Dit geeft Colette een stem in de maatschappij. Ze wordt steeds toonaangevender op het vlak van mode, literatuur en seksuele expressie; Colette groeit, kortom, uit tot een feministisch icoon.

'De eeuw van de vrouw' van Alexander De Croo verkozen tot Liberales-boek 2018

De Eeuw van de Vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt van Alexander De Croo werd door de Liberales-jury verkozen tot Liberales Boek 2018. De prijsuitreiking vindt plaats in aanwezigheid van de laureaat op donderdag 7 februari 2019 om 20h00 in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent. Daarna volgt een debat tussen de progressieve atheïst Floris van den Berg (auteur van De Olijke Atheïst) en de conservatieve moslim Othman El Hamouchi (auteur van Lastige Waarheden).

'De eeuw van de vrouw' Liberales Boek 2018 – Claude Nijs

De eeuw van de vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt werd door de Liberales-jury verkozen tot Liberales Boek 2018. De jury prijst Alexander De Croo voor het feit dat hij met 'De Eeuw van de Vrouw' feminisme als thema op de maatschappelijke en politieke agenda plaatst. In de afweging tussen thema’s wordt feminisme heden ten dage wat aan de kant geduwd, maar samen met Alexander De Croo ziet de jury feminisme als een van de belangrijkste werkthema’s om tot een meer liberale samenleving te komen.

De eeuw van de vrouw – Alexander De Croo

Dit is een eerlijke en bij wijlen zelfs moedige getuigenis van een man die niet te beroerd is om zijn eigen vooroordelen en eigen niet consequent gedrag toe te geven. Het is verder een goed gedocumenteerd verhaal dat ons zowel over het mondiaal, nationaal en heel erg lokaal (Brakel) toneel voert van wat er zich in de echte wereld van de vrouwen afspeelt. Soms worden er open deuren ingetrapt,  maar soms wordt de lezer bij de keel gegrepen als de auteur de omvang en/of de impact van de discriminatie tegenover de vrouw beschrijft.

De eeuw van de vrouw - Alexander De Croo

“Van een onbewuste feminist evolueerde ik naar een bewuste feminist,” aldus vice-premier Alexander De Croo in de inleiding op zijn nieuwe boek De eeuw van de vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt. De Croo groeide op in een milieu waar de gelijkheid van man en vrouw een evident gegeven was. Bovendien is hij er stellig van overtuigd dat de toekomst steeds vrouwelijker wordt. Maar mede door zijn werk heeft hij ondervonden dat de rol van de vrouw wereldwijd met te weinig ambitie en te veel vooroordelen wordt ingevuld.

Pleidooi voor de rechten van de vrouw - Mary Wollstonecraft

Eeuwenlang werd de vrouw behandeld als een stuk eigendom van de man, eerst van de vader, nadien van de echtgenoot en later zelfs van de zonen. Pas tijdens de Verlichting kwamen er stemmen op om mannen en vrouwen een gelijkwaardige status toe te kennen. Denkers als Condorcet, Thomas Paine en Cesare Beccaria zetten de eerste stappen om vrouwen gelijke rechten toe te kennen. Maar de eerste echte feministe was Mary Wollstonecraft met haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Die Göttliche Ordnung - Petra Biondina Volpe

Zwitserland, 1971. Nora is een jonge huisvrouw die samen met haar man en hun twee zonen in een rustig dorpje woont. Op het Zwitserse platteland hebben ze weinig meegekregen van de wereldwijde sociale onrusten van 1968. Het leven van Nora en de verhoudingen in hun dorp zijn dan ook onveranderd. Totdat de feministische beweging ook haar bereikt en ze begint op te komen voor het vrouwelijk stemrecht en daarbij ook de vrouwen uit het dorp weet te activeren. Met Marie Leuenberger.

I Trump my case - Sara de Mulder

In het debat over quota’s voor vrouwen vind je steevast dezelfde pro’s en contra’s. Een groep die zegt: het is nodig, er zijn niet genoeg vrouwen in topposities en hoewel ostentatieve voorbeelden van degenerende houdingen tegenover vrouwen ons tegenwoordig veelal bespaard blijven, de reclame voor sugar daddy’s niet meegerekend, loopt het voor ons westerse vrouwen niet echt op rolletjes. Aan de andere kant heb je diegenen die al deze zaken ontkennen en zich blijven verzetten tegen quota’s.