All tagged gelijkheid man en vrouw

De man als medestander, geen tegenstander - Amy Kessels

Vrouwenquota’s zijn volgens heel wat vrouwen noodzakelijk om gelijkheid te bekomen. Buiten het feit dat dit meteen de discussie aanwakkert of een vrouw wel zit te wachten om aangesteld te worden als een soort excuustruus, impliceert deze discussie een tweede fenomeen. Een positieve discriminatie jegens vrouwen is tegelijkertijd een negatieve discriminatie jegens mannen. Waarom is dit wel geoorloofd? Als we daadwerkelijk gelijkheid willen, moeten we geen discriminatie in welke richting dan ook najagen.