All tagged globalisering

De vijanden van globalisering - Paul De Grauwe

In 2013 publiceerden twee economen, Branko Milanovic en Christoph  Lakner, een grafiekje dat de evolutie van het inkomen van de mensen wereldwijd weergeeft gedurende de periode 1988-2008. Het staat nu bekend als het olifantengrafiekje. Beginnende met de laagste inkomensklassen in de wereld zie je dat naarmate je opstijgt in hogere inkomensklassen de mensen hun inkomenspositie zagen verbeteren sinds 1988. Het is de rug van de olifant. Hier zitten enkele miljarden mensen in de wereld die het nu beter hebben dan 30 jaar geleden. Die mensen zijn tevreden en grote voorstanders van globalisering die dat allemaal heeft mogelijk gemaakt.

Us vs. Them. The Failure of Globalism - Ian Bremmer

De kritiek op de globalisering neemt toe. Denk aan veel economen die wijzen op de groeiende kloof tussen de haves en de have-nots. Maar ook politieke analisten beginnen zich zorgen te  maken over de nefaste impact van de globalisering. Onlangs publiceerde de Amerikaanse politicoloog Ian Bremmer het boek Us vs. Them. The Failure of Globalism waarin hij een donker beeld schept over de wereldwijde effecten van de globalisering op economisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Het nieuwe vertrouwen - Rik Pinxten

Rik Pinxten probeert ons een ‘derde weg’ aan te reiken tussen de ongebreidelde (economische) globalisering en het (politieke) nationalisme. Het boek valt uiteen in twee delen: enerzijds een uitgebreide analyse van hoe het komt dat de burger zich blijkbaar niet meer kan vinden in de klassieke opdeling tussen globalisering versus nationalisme; anderzijds  een ruwe schets van hoe het anders kan met daarbij een begin van uitwerking rond de problematiek van voeding in al zijn facetten. Recensie door Mark Bienstman.

The Road to Somewhere - David Goodhart

Goodharts biedt met zijn boek een goede analyse van de crisis van de tijd waarin we nu leven. Zijn analyse van de kloof tussen Anywheres en Somewheres als de voornaamste maatschappelijke kloof in onze samenleving is erg scherp. Zijn aanbevelingen over hoe we deze kloof kunnen overbruggen en daarmee ook het populisme terug kunnen dringen zijn dat wat minder. Wellicht valt dat te verklaren doordat het onderwerp gecompliceerd en zich ook niet leent voor simpele oplossingen. Recensie door Gert Jan Geling.

De democratie en haar media - Sid Lukkassen

Reeds tijdens de woelige jaren na mei 68 wist men dat democratie geen eenvoudig, laat staan makkelijk en correct te activeren begrip is. Een vaak gehoorde opmerking was dat inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. Dat is de eerste gedachte die opkomt na het lezen van dit monumentale werk van Dr. Sid Lukkassen – liefst 380 bladzijden dicht bedrukte, maar goed gedocumenteerde en wetenschappelijke analyse over de (wissel)werking van onze democratie en de (moderne) media. Recensie door Mark Bienstman.