All tagged kapitaal

Het mysterie van het kapitaal - Hernando de Soto

De vele miljoenen migranten die zich vestigen in de puéblos jovenes in Peru, de favelas in Brazilië, de ranchos in Venezuela, de barrios marginales in Mexico, de bidonvilles in Haïti en de shantytowns in vroegere Britse kolonies stappen in een informele wereld, zonder officiële wetten. Daar heersen eigen sociale regels. Maar dat betekent niet dat ze niet actief zijn, integendeel. Nergens is er zoveel activiteit en ondernemingszin als onder de armen. En de armen vullen ook gaten in de legale economie. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Ongelijkheid - Anthony Atkinson

Atkinson wijst erop dat de ongelijkheid in Europa in de decennia na de oorlog werd teruggedrongen maar dat die weer fors toenam in de jaren tachtig. Hij is ervan overtuigd dat de politiek van na de oorlog als richtsnoer kan dienen ‘om beleidsmaatregelen voor de toekomst te nemen’. Hij doet voorstellen om de kloof tussen rijk en arm te dichten. Zijn doel, zo schrijft hij, is niet te komen tot volledige gelijkheid, maar wel om de ongelijkheid terug te dringen tot een lager niveau. Recensie door Dirk Verhofstadt.