All tagged kapitalisme

Postkapitalisme - Paul Mason

Paul Mason voorspelt dat het kapitalisme tegen het jaar 2060 ten onder gaat en plaats zal maken voor een soort postkapitalisme door drie invloeden. Omdat de informatietechnologie de noodzaak om te werken zal verminderen, omdat informatiegoederen het vermogen van de markt om op correcte wijze prijzen vast te stellen zal ondermijnen, en omdat we een spontane opkomst van coöperatieve productie vaststellen die zich niet houdt aan de dictaten van de markt, denk aan Wikipedia. Recensie door Dirk Verhofstadt.

China, een gids voor de 21ste eeuw - Frank Pieke

Pieke beschrijft de vele veranderingen in China sinds 1989. Hij toont aan hoe veerkrachtig de partij is en hoe de economie blijft groeien (hoewel die groei afneemt), hoe de communistische macht en de kapitalistische economie in China hand in hand gaan en elkaar ondersteunen, hoe vrij en tegelijk onvrij de Chinezen zijn, hoe de CCP ervoor zal zorgen dat Taiwan, Tibet en Xinjiang tot de Chinese natie zullen blijven horen en hoe de Chinese diplomatieke en militaire macht blijven toenemen. Recensie door Jef Abbeel.

Progressive capitalism - David Sainsbury

De globalisering is een feit. Het heeft geen zin om hier de kop in het zand te steken. Het is beter om de kansen te benutten die de globalisering biedt. Dit vereist wel hard werk en een bestendig werken aan de sterktes en de zwaktes van de eigen economie, maar landen kunnen nog altijd hun economisch lot in eigen handen houden door die sectoren uit te pikken waarin er kan worden uitgeblonken. Hierbij is de taak voor de overheid, als facilitator en coördinator, niet onbelangrijk te noemen. Recensie door Lieven Monserez.

Verzet! Pleidooi voor communisme - Gustaaf Peek

Dit boek(je) – eerder een pamflet – probeert de lezer warm te maken voor de ‘zegeningen’  van het communisme. Via een oppervlakkige opsomming van al de vermeende zwakheden  van het kapitalisme, worden eerst al de kwalen  van ons huidig “systeem” beschreven, om dan te komen tot de centrale vraag: “Waarom heeft democratie  het aan kapitalisme  inherente machtsverschil nog niet opgelost?” Helaas zijn de opgesomde oorzaken al even oppervlakkig  als de analyse van de beschreven kwalen. Recensie door Mark Bienstman.

Mijn Russische ziel - Hans Boland

Geen enkel land blijft zo ongekend en onbemind als Rusland. Ondanks de val van de Berlijnse Muur, de implosie van het communisme en de globalisering blijft het voor de meeste westerlingen een apart, afgesloten en veraf gelegen land waar niemand met vakantie wil en dat vaak negatief aan bod komt in de media. Een groot verschil met China dat dagelijks het westerse nieuws haalt omwille van haar exotische uitstraling, haar fabelachtige economische ontwikkeling en de organisatie in 2008 van de Olympische Spelen. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Europeana - Patrik Ourednik

Op minder dan 150 kleine bladzijden slaagt Oerednik erin de essentie van de 20ste eeuw weer te geven. Een eeuw van wereldoorlogen, van Holocaust en nazisme, van communisme en kapitalisme. Waarbij hij tegelijk inzoomt op schijnbaar banale gebeurtenissen als de betekenis van kauwgum, het nut van geperforeerd toiletpapier, het belang van wegwerpluiers, de reden waarom Stalin zich keerde tegen het Esperanto, en uitlegt waarom het Duitse leger speciaal gasmaskers ontwikkelde voor honden. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Dirk Verhofstadt over De geschiedenis van het liberalisme

Liberales, het Liberaal Archief en uitgeverij Houtekiet organiseren op donderdag 9 november 2017 om 20 uur de voorstelling van De geschiedenis van het liberalisme het nieuwste boek van Dirk Verhofstadt. De inleidingen worden gegeven door Minister van Staat Annemie Neyts en professor emeritus Boudewijn Bouckaert. Daarna volgt een powerpresentatie over het boek en een receptie aangeboden door het Liberaal Archief. De inkom is gratis, maar inschrijven is verplicht via verhofstadt.dirk@telenet.be.

Kosmopoliet & Krottenwijk - Ralf Bodelier

Steeds meer mensen, zeker in het Westen, zijn bevreesd dat ze hun welvaart zullen verliezen. Daarom kiezen ze voor nationalisten en populisten die de illusie hoog houden dat we kunnen behouden wat we hebben. Vandaar ook het succes van partijen die ontwikkelingshulp verafschuwen als weggesmeten geld. Toch kan dit alleen maar een tijdelijke inzinking van het internationale geweten zijn. De toenemende interdependentie tussen staten, bedrijven en mensen zorgt voor steeds meer kosmopolitisme. Recensie door Dirk Verhofstadt.

De stille overname - Noreena Hertz

Verschillende academici zien de antiglobaliseringsbeweging als een reactie van mondige burgers tegen een systeem dat niet langer democratisch gecontroleerd wordt en dat ethisch moet gecorrigeerd worden. De Britse schrijfster Noreena Hertz, auteur van het boek De stille overname richt zich in haar boek meer op de impact van het ‘grootkapitaal’ op de politieke besluitvorming. Ze verwoordt het groeiende ongenoegen daarover. Recensie door Dirk Verhofstadt.