All tagged kruistocht

Religion on the Battlefield - Ron E. Hassner

De rol van religie in oorlogen, conflicten en andere vormen van geweld is een geladen onderwerp. In de wetenschap, de politiek, de media en de samenleving zijn de meningen hierover verdeeld. Aan de ene kant zien we een kamp dat wijst op een lange geschiedenis van religie en geweld, van kruistocht en jihad, en aan de andere kant een kamp dat van mening is dat religies vooral voor het goede staan, en dat geweld plegen uit naam van een religie vooral het misbruiken van deze religie voor eigen doeleinden inhoudt. Recensie door Gert Jan Geling.