All tagged kwaliteit van het leven

Wij zijn niet klaar om de vergrijzing op te vangen - Geert Messiaen

Onze samenleving is niet klaar om de vergrijzingschok op te vangen: dat zeg ik al jaren en het blijkt telkens bij reportages over de soms schrijnende toestanden in bepaalde woonzorgcentra. In ons land, en in de meeste Europese landen, is er nood aan een coherent ouderenbeleid en aan een  brede maatschappelijke discussie over de weg die we uit willen. Als we langer willen leven in een warme en kwaliteitsvolle samenleving, is er mijn inziens geen andere oplossing dan daar meer en op de juiste manier in te investeren.