All tagged literatuur

Literatuur, natuur en liberalisme - Vince Liégeois

Daar waar wij als liberalen teveel instituties, te veel orde en te veel regels – terecht – als een belemmering van de individuele vrijheid zien, vinden we deze wel terug in de natuur: in de natuur is alles in harmonie, er zijn geen regels en geen chaos, op zijn eigen manier is de natuur de wereld zoals ze zou moeten zijn. En dat is wat de natuur voor mij is: een spiegel van onze vrijheid, van onszelf en hoe de wereld zou moeten zijn. En soms moet je eens langdurig in die spiegel durven kijken wil je al je puistjes uitknijpen.

Pol de Mont. Een tragisch schrijversleven - Ludo Stynen

Pol De Mont kreeg in 1880, op 23-jarige leeftijd, een eerste belangrijke erkenning als auteur. Hij dong toen mee naar de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Gedichten en haalde het voor het werk In onze Vlaamsche Gewesten van Virginie Loveling. Het betekende zijn doorbraak. Tegelijkertijd kreeg hij als auteur met katholieke stempel vanuit de uitgebreide liberale vriendenkring van Loveling heel wat kritiek te verwerken. Net in die periode was de jonge De Mont in strijd met zichzelf en twijfelde hij aan het geloof. Recensie door Peter Laroy.

Lof van de geesteswetenschappen - Fareed Zakaria

Jongeren moeten niet studeren om later veel te verdienen wel om kennis te verwerven, zegt Zakaria. Via een liberal education zijn ze in staat tot meer empathie en respect voor de ander. Lof van de geesteswetenschappen is dan ook een hartstochtelijk pleidooi voor een brede verwerving van kennis op alle vlakken, een onderdompeling in filosofie, literatuur en geschiedenis als wapens tegen eenzijdigheid en populisme. Het boek moet dan ook breed gelezen worden. Recensie door Dirk Verhofstadt.