All tagged olie

Op eigen kracht - Mathias Bienstman

In Op eigen kracht. De bevrijding van gas, olie en kernenergie beschrijft Mathias Bienstman onder meer hoe wij op een realistische manier afscheid kunnen nemen van kernenergie zonder onze bevoorrading van elektriciteit in het gedrang te brengen. Zonnepanelen niet alleen op woningen maar ook op alle mogelijke vrije open ruimtes en openbare gebouwen. Ook een, liefst Europees, netwerk van windenergie bij voorkeur van op de Noordzee kan ons al een heel eind op weg helpen. Recensie door Mark Bienstman.