All tagged pausen

Via Roma - Willemijn van Dijk

Achter de straatnamen van Rome gaat een eeuwenoude geschiedenis schuil. Heel wat straten en pleinen zijn vernoemd naar bekende personen of gebeurtenissen uit de lange geschiedenis van de eeuwige stad. Die geschiedenis laat men traditioneel beginnen op 21 april 753 v.C. Uiteraard werd Rome niet op die dag en ook niet in dat jaar gesticht: de stad ontstond geleidelijk en wellicht al een paar eeuwen eerder. De schrijfster van dit boek neemt ons mee op wandelingen door de stad. Recensie door Jef Abbeel.

Het verbod vlees te eten - Desiderius Erasmus

De praktijk van het vasten en van het verbod om vlees te eten was eeuwenlang een gebruik binnen de katholieke kerk. Dit werd niet alleen opgelegd door het canonieke bepalingen maar kon ook uitgebreid worden door bisschoppen binnen hun bisdom. In zijn traktaat Het verbod vlees te eten verzette Erasmus zich tegen die uitgebreide regelgeving van de kerk, in het bijzonder het verbod om gedurende 150 dagen van het kerkelijk jaar vlees te eten. Zijn pleidooi om dit verbod af te zwakken was niet zonder eigenbelang. Recensie door Dirk Verhofstadt.