All tagged racisme

De moordlustige algortimes van Bol.com - Pieter Buteneers

Maar bij Bol.com zijn de algoritmes dus koning. Elk vooroordeel of elke misconceptie over de wereld ten spijt. Dat betekent dus dat Bol.com pseudowetenschap voorschotelt als je naar literatuur over vaccinaties zoekt. De algoritmes bij Bol.com hebben geen wetenschappelijke opleiding. Ze weten dus niet dat het ontmoedigen van vaccinaties leidt tot uitbraken van ziektes die we hier al lang niet meer kennen. De ingenieurs achter het algoritme weten dit echter wel.

Het Zwart-Wit denken voorbij - Piet Emmer

Een van de heetste hangijzers van dit moment in Nederland is de omgang met het koloniaal- en slavernijverleden. Al jaren woedt er een heetgebakerde discussie over dit onderwerp waarbij de nuance vaak ver te zoeken is. Zowel het kamp dat meer aandacht wenst voor het slavernijverleden als het kamp dat zich verzet tegen teveel aandacht hiervoor hanteren regelmatig een feitenvrije vorm van argumentatie. Piet Emmer probeert in Het Zwart-Wit denken voorbij juist meer op feiten gebaseerde argumenten aan te voeren. Recensie door Gert Jan Geling.

Alles racisme noemen vergiftigt debatcultuur - Paul Cliteur

We leven in een tijd van racificatie: tot kwesties van “ras” maken wat daar in feite niets of weinig mee te maken heeft. Racificatie heeft vaste voet aan de grond gekregen op de campussen op Amerikaanse universiteiten en het “no-platformen” van sprekers vanwege vermeend racisme is daar nu een ware plaag. Helaas heeft dit ook repercussies voor de rechtspraktijk. De veroordeling van Geert Wilders door de rechtbank wegens, onder andere, aanzetten tot discriminatie op grond van “ras” is daarvan een voorbeeld.

Het Vlaanderen waar we niet over praten - Assita Kanko

Racisme kan iemand beletten om zich te ontplooien, maar ik weet ook uit ervaring dat vastberadenheid de zwaarste hindernissen kan overwinnen. Vreemd dat zoveel wreedheid naast zoveel generositeit bestaat. Vreemd dat we er nooit bij stilstaan hoeveel moeite het iemand kost om zich te integreren. Lukt het ooit helemaal? Mensen zeggen wel dat ze bereid zijn om een goed geïntegreerde immigrant te accepteren, maar is dat echt waar? Waarom moet je in de ogen van sommige mensen Marie of Jan heten en de juiste kleur hebben om echt Belgisch en Europees te zijn?

Het verhaal van een Duitser - Sebastian Haffner

Geschichte eines Deutschen – Die Erinnerungen 1914-1933 van Sebastian Haffner, één van de belangrijkste naoorlogse Duitse schrijvers, is een indrukwekkend boek. Bij zijn overlijden op 2 januari 1999 bleek zich in zijn nalatenschap een nooit gepubliceerd manuscript te bevinden dat in april 2001 in het Nederlands werd vertaald en uitgegeven onder de titel Het verhaal van een Duitser. Het boek leidt ons door het Berlijn van de jaren 1914 tot 1933 zoals beleefd door de eigenzinnige jongeman Haffner. Recensie door Dirk Verhofstadt.