All tagged rechtvaardigheid

Over een zo rechtvaardig mogelijk asiel- en migratiebeleid - Andreas Tirez

Ik denk echter dat het verhogen van het aantal vluchtelingen meer aandacht verdient. Dat is volgens mij het grootste onderbelichte mankement van het huidige asiel- en migratiebeleid. Tienduizenden mensen per jaar niet helpen terwijl je dat wel zou kunnen is volgens mij dan ook erger dan het terugkeerbeleid naar een dictatoriaal regime waarbij je als overheid onvoldoende geverifieerd hebt of er niet mishandeld of gefolterd wordt. Het ene krijgt terecht aandacht, het andere onterecht niet.

Verzet! Pleidooi voor communisme - Gustaaf Peek

Dit boek(je) – eerder een pamflet – probeert de lezer warm te maken voor de ‘zegeningen’  van het communisme. Via een oppervlakkige opsomming van al de vermeende zwakheden  van het kapitalisme, worden eerst al de kwalen  van ons huidig “systeem” beschreven, om dan te komen tot de centrale vraag: “Waarom heeft democratie  het aan kapitalisme  inherente machtsverschil nog niet opgelost?” Helaas zijn de opgesomde oorzaken al even oppervlakkig  als de analyse van de beschreven kwalen. Recensie door Mark Bienstman.

Mogelijkheden scheppen - Martha Nussbaum

De rijkdom van een land wordt doorgaans berekend op basis van het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. Dit is een gangbare maatstaf maar totaal onvolkomen. Het BBP is immers maar een gemiddelde en zegt niets over de levensstandaard van de armere inwoners van een land. Dit is het uitgangspunt van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum die in haar boek Mogelijkheden scheppen duidelijk maakt dat er andere zaken zijn om te weten of mensen vrij en gelukkig zijn. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Waarom 0% vennootschapsbelasting rechtvaardig is - Pieter Buteneers

Een vennootschapsbelasting van 0% zal veel mensen op het eerste zicht verontwaardigen. Het lijkt weer het zoveelste voorstel van welgestelde mensen om zich nog meer te verrijken ten koste van de andere belastingbetalers. Maar laten we dat eens van een andere kant bekijken. Wat met buitenlandse bedrijven die in België producten verkopen en die in andere landen hun vennootschapsbelasting betalen? En wat als die producten daarenboven in lageloonlanden geproduceerd werden? Wat hebben we daar aan?

Vrijheid. Liberalisme in tijden van cholera - Karel De Gucht

Karel De Gucht benadrukt de liberale basisprincipes zoals het respect voor de vrijheid van de andere en de combinatie van verantwoordelijke vrijheid met sociale bescherming. Dit is en blijft de kern van het liberalisme. Vrijheid staat centraal, maar kan nooit absoluut zijn en sinds de financiële crisis weten we ook waarom. Naast vrijheid plaatst Karel De Gucht terecht een ander element: dat van de rechtvaardigheid (fairness), iets wat binnen het liberalisme te weinig aandacht krijgt. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Het kan wel! Armoede hoeft niet - Peter Singer

Singer grijpt de lezer bij de keel. ‘Staat er een flesje mineraalwater naast u op tafel terwijl u dit leest?’, zo vraagt hij. Als dat het geval is dan hebt u geld teveel want u kunt evengoed veilig leidingwater uit de kraan drinken, en dat geld zou goed van pas komen voor de één miljard mensen die elke dag moeten rondkomen met een bedrag dat lager is dan het blikje frisdrank of water dat naast u staat. De auteur wil de lezer aanzetten om ‘na te denken over onze verplichtingen aan mensen die in extreme armoede leven’. Recensie door Dirk Verhofstadt.