All tagged seksueel geweld

Daders en slachtoffers - Groep Lucienne

n haar masterproef toonde Leni De Mulder dat de hulpverlening voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld zowaar nog meer te wensen over laat dan deze voor vrouwelijke slachtoffers. Hoewel wetenschappelijk onderzoek aantoont dat daders veelal aanvankelijk zelf slachtoffer waren. Met andere woorden iedere verkrachting, is een potentiële oorzaak van een nieuwe verkrachting.

Ratio verlicht duistere paden - Rudi Collijs

Misschien is de mens net dat ietsje minder maakbaar dan hij van zichzelf zo graag gelooft. Toch lijkt hij zichzelf behoorlijk goed te kunnen inschatten. Hij weet namelijk van zichzelf dat hij best in staat is om, gevoed door wanhoop of verdriet, over te gaan tot daden die hij middels zijn eigen wetten heeft trachten te verhinderen en die hij achteraf onmogelijk nog moreel verantwoord krijgt. Daarvoor dienen de wetten en de rechtspraak en de onafhankelijkheid daarvan.